LOGO CAIB
6 de març de 2018Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

El Govern explica a París la futura llei de canvi climàtic


El Govern de les Illes Balears ha participat avui a París a les jornades sobre “Energia neta a les illes de la UE: una perspectiva reguladora de la transició energètica a les illes”, organitzada per la Comissió de Regulació de l'Energia de França.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Groizard, ha explicat l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic de les Illes Balears, com a exemple d’iniciativa legislativa regional innovadora en l’àmbit de la transició energètica cap a un model d’energies netes i el foment de les energies renovables.

El Govern de les Illes Balears ha estat convidat a participar en les jornades arran de la difusió en l’àmbit europeu del contingut de l’avantprojecte de la futura llei autonòmica. La Comissió de la Regulació de l'Energia de França és l’organisme homòleg a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència d’Espanya.

L’objectiu general de les jornades és fer una anàlisi de les implicacions de la iniciativa de la Unió  Europea "Energia neta per a les illes de la UE", tot analitzant els reptes de la transició energètica a les illes, el paper dels agents reguladors als països europeus, els canvis necessaris, possibles costos, i els impactes sobre els sistemes elèctrics i sobre els consumidors.

En la seva intervenció, el director general Joan Groizard ha destacat l'aposta per les energies renovables i la importància de què els productors de renovables cobrin un preu que reconegui l'estalvi que aquestes energies suposen al sistema energètic.

Groizard ha ressaltat també que la futura Llei de Canvi Climàtic de les Illes Balears inclou mesures per fer possible els reptes associats a la democratització de l'energia. “S'han de garantir les condicions per fer efectiu que la ciutadania, empreses i administració puguin participar de forma activa en el sistema energètic, per exemple com a productors de la seva pròpia energia o cobrant del sistema energètic per oferir serveis com la gestió de la demanda”, ha afirmat.

Igualment, el director general ha insistit en la necessitat d'assolir un balanç energètic net i abandonar mesures com l' impost al sol.

En les jornades hi han participat també, entre d’altres, la directora general d'energia del Govern francès (dependent del Ministeri de transició ecològica i solidària); els caps o presidents dels reguladors d'Itàlia, Portugal i Grècia;el director d'energia de la CNMC espanyola i experts d'Irlanda, Açores, Còrsega, Grècia.