LOGO CAIB
Contingut
5 agost 2022Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Foto noticia

El Govern determina les directrius bàsiques d’estalvi i eficiència energètica en edificis i instal·lacions de la CAIB i el sector públic instrumental

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic adscrita a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha enviat aquest divendres una instrucció interna amb les directrius bàsiques d’estalvi i eficiència energètica en edificis i instal·lacions de la CAIB i el sector públic instrumental, amb l’objectiu d’estalviar entre un 15 i un 25 % d’energia.

Entre les mesures a adoptar es troben aquelles relacionades amb el manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques en servei, el control de la il·luminació i de la climatització de les instal·lacions, el control de la gestió i funcionament dels equips ofimàtics, la reducció de consums indirectes d’energia i recursos naturals, o l’impuls de la mobilitat sostenible.

Aquestes mesures, amb les quals ja s’estava treballant fa setmanes, s’han actualitzat amb les mesures aprovades pel Govern de l’Estat aquesta mateixa setmana amb el Reial decret llei 14/2022.

En paraules del vicepresident Yllanes, «vivim una situació de crisi energètica degut a la guerra a Ucraïna, però no ens ha de llevar el focus de l’emergència climàtica que seguim vivint. Per això, les mesures que prenem com a Govern són molt importants i estan totalment alineades amb les aprovades pel Govern de l’Estat. Reduir el consum energètic és essencial també per assolir els objectius climàtics».

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha apuntat que «hem elaborat una instrucció que pretén reduir el consum energètic fins a un 25 % sense perdre confort. Les administracions públiques, com a grans consumidors, hem de donar exemple i ser els primers en fer aquesta reducció de consum, per consciència climàtica i per demostrar que podem viure i treballar igual de bé amb menys. A més, una de les mesures clau és la vigilància per part de tots els centres de cost de la CAIB que faran que qualsevol desviament en el consum es corregeixi d’immediat. Així, seguim impulsant el pla d’autoconsum i estem elaborant un pla de substitució de lluminàries per ser encara més eficients».

Mesures

En relació amb el manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques en servei, val a dir que actualment l’administració autonòmica compta amb 66 instal·lacions amb una potència total de 4.131 kW. Amb aquesta instrucció es vol garantir el funcionament correcte d’aquestes instal·lacions i mantenir els beneficis d’estalvi energètic, econòmic i ambiental que suposen.

Quant a les instal·lacions d’il·luminació, la instrucció apunta que cal revisar-les de forma periòdica i recordar a tots els usuaris i al personal de neteja que les lluminàries s’aturin en horari no laboral i, quan sigui possible, durant les absències en el lloc de feina, per exemple, quan es facin visites externes o durant el temps de berenar. En aquest sentit, l’enllumenat d’edificis públics s’haurà de mantenir apagat des de les 22 hores si aquests edificis es troben desocupats a aquesta hora. D’altra banda, les lluminàries de les dependències no ocupades de forma permanent com magatzems, passadissos, etc., han de romandre apagades.

Quant als sistemes de climatització que utilitzen energies convencionals, la instrucció tècnica complementària IT 3.8 del RITE, modificada pel Reial decret llei 14/2022 estableix una limitació de les temperatures de l’aire per als edificis d’ús administratiu i concurrència pública, de manera que en els recintes calefactats no es poden superar els 19 °C i en els refrigerats no serà inferior de 27 °C. D’altra banda, la climatització de les dependències no ocupades de forma permanent com magatzems, passadissos, etc., podran romandre aturades o, quan no sigui possible, amb temperatures de consigna manco exigents que les zones amb ocupació permanent. S’estima que una variació d’1 °C genera un estalvi aproximat d’un 7 % en climatització.

Es revisarà de forma periòdica i es recordarà a tots els usuaris i al personal de neteja que els sistemes de climatització s’han d’aturar en horari no laboral i, quan sigui possible, durant les absències en el lloc de feina, per exemple, quan es fan visites externes o durant el temps de berenar, si es tracta d’equips individuals o si la dependència que atenen queda totalment desocupada.

Així mateix, quant al tema d’eficiència energètica, cal apuntar que la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic està elaborant un pla de substitució de lluminàries convencionals per altres més eficients en totes les dependències de l’administració autonòmica i el seu sector públic instrumental. L’ús de lluminàries més eficients, tipus LED, poden suposar un estalvi proper al 60 % respecte a les de tipus fluorescent i superior en el cas de les de tipus incandescent.

D’altra banda, els centres de cost de l’administració autonòmica de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental amb consum energètic anual igual o superior als 5 GWh han de designar almanco una persona amb formació universitària en matèria d’energia dedicat, en exclusiva, a la tasca de gestió energètica dels respectius subministraments i instal·lacions. Així mateix, els subministraments amb un consum energètic anual superior als 10 GWh han de disposar almanco d’una persona amb titulació de formació professional en matèria d’energia, dedicada a la seva gestió energètica.

En el termini de deu dies, des de la data de publicació de la instrucció, els consellers han de comunicar a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic aquelles persones de la seva unitat funcional i dels ens que en depenguin que hagin estat designades com a gestors energètics locals.