LOGO CAIB
Contingut
2 desembre 2019Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Una nova norma fixarà condicions per exercir en el sector immobiliari

\ S'exigirà l'acreditació de formació, solvència econòmica i la inscripció en el registre públic amb l'objectiu de defensar els consumidors i evitar l'intrusisme

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat del director general d'Habitatge, Eduardo Robsy, ha anunciat, juntament amb els representants del sector dels agents immobiliaris, la futura normativa de regulació. Aquesta normativa fixarà els requisits per exercir la professió, les condicions en què es podrà desenvolupar i la necessitat d'estar inscrit en un registre oficial. Igualment, s'establiran sancions si s'actua al marge.

Els representants del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API), Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) i l'Associació Balear d'Assessor Immobiliaris (ABAI), han assegurat que és imprescindible aquesta regulació. La previsió és que el decret que regularà el sector immobiliari es pugui aprovar el pròxim any. En aquest moment, el projecte de decret està en fase de consulta prèvia a la ciutadania.

El conseller ha destacat, en aquesta línia, que la normativa neix des de l'acord amb el sector, amb l'objectiu comú de protegir el consumidor i evitar l'intrusisme i les males pràctiques.

El model de regulació que es proposa -i sobre el qual es farà feina en els mesos vinents per a la seva concreció- es marca l'objectiu de defensa dels consumidors i de garantir un servei de qualitat que possibiliti un correcte assessorament en totes les operacions lligades a l'habitatge: compres, vendes, lloguers...

Aquesta regulació inclourà mesures que permetin garantir la solvència professional i econòmica dels professionals per donar totes les garanties als consumidors i també d'altres que permetin fer visibles les persones o empreses avalades legalment com professionals del sector.

El decret permetrà:

1-Garantir la solvència professional dels agents immobiliaris, amb els següents mecanismes:

-Establir la formació necessària per exercir la professió i fixar la necessitat de mantenir aquest coneixement actualitzat a través de la formació continuada.
-Autoregulació a través de codis deontològics professionals i de conducta.
-Disposar d'establiments oberts habitualment al públic o, si només donen servei telemàtic, disposar d'una adreça física de contacte i referència, amb l'adequada identificació.
Tots els requisits establerts per dedicar-se a la professió s'han de donar no només empresa per empresa, sinó a tots els establiments oberts.

2-Garantir la solvència econòmica dels agents immobiliaris, assegurant que, en cas que es produeixi un perjudici als seus clients, puguin donar una resposta efectiva i àgil

Per exemple es recolliran exigències com:
-Constituir una garantia patrimonial per respondre de les quantitats que reben dels seus clients en l'exercici de la seva activitat, per un import a determinar normativament.
-Contractar una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys i perjudicis que puguin causar durant l'exercici de la seva activitat, amb quanties fixades reglamentàriament.

3-Disposar d'un registre d'agents immobiliaris:

Els agents immobiliaris s'inscriuran al registre acreditant el compliment de tots els requisits establerts.
Aquest registre serà de consulta pública per donar el màxim de garanties als ciutadans.
La inscripció correcta donarà dret a l'ús públic d'un distintiu acreditatiu per identificar als agents immobiliaris.