LOGO CAIB
Contingut
8 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto noticia

El conseller Negueruela presenta a Eivissa el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha presentat avui en roda de premsa el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears (2018-2022). La presentació ha tingut lloc al Consell d’Eivissa i el conseller ha estat acompanyat per la vicepresidenta segona del Consell Insular, Marta Díaz, i el director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Pere Torrens.

Durant la roda de premsa, Negueruela ha destacat que es tracta d’un Pla adreçat a impulsar el retorn dels joves amb estudis superiors que es varen traslladar a un altre país com a conseqüència de la crisi econòmica, i que ara disposen de mecanismes per a tornar a les Balears.

Les persones beneficiàries són menors de 40 anys, amb titulació universitària, de formació professional o amb certificat de professionalitat de nivell 3, que han desenvolupat la seva activitat professional en un país estranger.

Prop de 500 persones es beneficiaran del Pla, que tindrà una vigència de 5 anys i que disposa d’un pressupost de 2,1 milions d’euros, dels quals 1,6 milions van destinats a finançar ajuts econòmics per afavorir el retorn dels joves a les Illes Balears. Per una altra banda, 533.805 euros permetran posar en marxa serveis d’assessorament, acompanyament i intermediació dirigits a les persones amb voluntat de retorn. Inclou subvencions per a la contractació indefinida i l’emprenedoria, a més d’ajuts de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses del trasllat. Una vegada es publiqui la convocatòria del Pla, els ajuts tindran caràcter retroactiu fins al setembre d’enguany.


Segons les dades del SOIB, a dia d’avui ja s’han inscrit a la plataforma 28 candidats interessats en el programa, distribuïts entre : 22 a Mallorca, 1 a Menorca, 3 a Eivissa i 2 a Formentera.

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria desenvoluparà aquest Pla a través de les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral i d’Ocupació i Economia, a més del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). D’aquesta manera, es vol oferir tot el suport institucional perquè els joves emigrats per falta d’expectatives laborals des de l’any 2008 puguin tornar en les millors condicions possibles.


Passaport de tornada

El Pla es composa de tres tipus de subvencions. El primer tipus d’ajut és el “Passaport de tornada” i ofereix la possibilitat de sol·licitar ajuts de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a la comunitat autònoma. Les persones beneficiàries hauran de tenir menys de 40 anys, residir a l’estranger en el moment de sol·licitar la subvenció, tenir titulació universitària, de cicles formatius o de certificats de professionalitat del nivell 3 obtinguda en centres de formació de la CAIB, així com haver nascut o haver estat empadronat a les Illes Balears els darrers 5 anys anteriors a la seva partida a l’estranger.

Ajuts a la contractació

En segon lloc, se subvenciona amb un import de fins a 14.000 euros les empreses que contractin joves participants en el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears. Com a condició, l’empresa contractant no ha d’haver fet acomiadaments per causes objectives o disciplinàries en els anteriors 6 mesos i rebrà l’ajut si es compromet a formalitzar una contractació indefinida que suposi un increment net de la feina estable a l’empresa.

Ajuts a l’emprenedoria
 
Finalment, es preveuen subvencions per a aquells emigrants amb perfil emprenedor que tenguin un pla d’empresa i vulguin establir-se per compte propi a les Illes Balears. En aquests casos, els ajuts podrien augmentar fins als 9.000 euros i els paràmetres de l’activitat no han de superar els d’una microempresa.

Assessorament, acompanyament i intermediació

El Pla de Retorn del Talent disposa d’un ventall de serveis gratuïts d’assessorament, acompanyament i intermediació, per facilitar l’aprofitament dels ajuts. En aquest sentit, es posa en marxa una plataforma digital com a eina centralitzadora de gestió i com a lloc d’informació, continguts i serveis per a candidats i empreses participants en el programa.

Les persones amb voluntat de retorn tindran al seu abast 24 mediadors que oferiran assessorament, acompanyament i intermediació amb les empreses interessades en el programa. Així mateix, per mitjà de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) els joves interessats rebran orientació per desenvolupar un projecte d’autoocupació a través del disseny d’un pla d’empresa.

Assessories per webcam

Per concretar el retorn, les persones interessades s’hauran de registrar a la plataforma digital, com a empresa o com a resident a l’estranger que vol tornar per, d’aquesta manera, accedir al servei de mediació. Posteriorment, en un termini de 48 hores, s’assignarà a l’usuari un mediador que l’acompanyarà durant el procés.

Les assessories es faran per via telefònica i mitjançant webcam, en horaris adaptats d’acord amb les diferents zones horàries. L’acompanyament és personalitzat per mitjà d’entrevistes individuals, diagnòstic ocupacional, assessoria per a l’emprenedoria, pla individualitzat i informació sobre els ajuts disponibles.

El servei d’intermediació s’encarregarà de dur a terme tasques de prospecció empresarial a fi d’explorar les millors possibilitats i durà a terme les tasques de mediació entre l’empresa i l’usuari.

Les persones que hi estiguin interessades poden obtenir més informació al portal següent: https://baleares.volvemos.org/ca