LOGO CAIB
12 juliol 2018Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto de noticia

Defensen canviar el sistema d’ajudes per pal·liar els costos de la insularitat

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha defensat avui a Bastia (Còrsega) un canvi del sistema de compensacions per pal·liar els costos derivats de la insularitat, especialment per a les regions allunyades que formen part d’un arxipèlag, com és el cas de Balears, “per tal que la cohesió i la igualtat de condicions de totes els regions europees sigui una realitat”.

Marc Pons ha participat en la 38 Assemblea General de la Comissió d’Illes de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes (CRPM) de la Unió Europea, que se celebra avui i demà a Bastia (Còrsega). Pons ha estat ponent en una taula rodona on s’ha tractat del transport i l’accessibilitat a les illes europees.

Aquesta Comissió de les Illes s’ha centrat en tres aspectes primordials: aconseguir ajudes efectives que compensin la insularitat, cercant l’equitat i no la igualtat, amb plantejaments diferents segons els territoris per arribar a un mateix punt; la transició energètica com a element crític per a les illes, i finalment, la sostenibilitat. Precisament, el Govern de les Illes Balears tindrà una de les vicepresidències de l’Oficina Política d’aquesta Comissió de les Illes de la CRPM.

El conseller Pons ha explicat que un dels temes que més preocupa a les Illes és el transport de mercaderies, ja que les empreses de Balears suporten un important  increment dels costos, que arriben a quadruplicar als dels territoris continentals. La UE atenua aquestes diferències en les regions ultraperifèriques, però aquestes línies d’ajuda estan vetades en altres territoris insulars, com Balears, malgrat la seva condició de regió allunyada.

“La nostra dificultat rau més en la discontinuïtat territorial que en la distància. Per això, considerem que hauria d’establir-se un règim propi per a les regions allunyades que permeti compensar la insularitat d’una forma adequada i equitativa”, ha manifestat Marc Pons.

Pons ha plantejat que l’actual manca d’ajudes limita la diversificació del teixit econòmic: “En no abordar de forma decidida la discriminació que genera la insularitat, sembla que la UE ens dóna l’esquena i ens empeny cap al monocultiu del sector serveis”.
 
Empreses

Actualment està en vigor el sistema de “mínimis”, unes ajudes que reben les empreses per compensar les despeses del transport de mercaderies fins a un límit de 200.000 euros cada tres anys. “Aquestes ajudes no pal·lien la totalitat dels costos afegits que té una empresa balear per posar les seves mercaderies en territori continental, o per rebre els productes que necessita”, ha assenyalat el conseller Pons, qui ha afegit que s’ha de replantejar aquest sistema per flexibilitzar el règim de mínimis.

Per altra banda, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat ha valorat molt positivament l’acceptació per part de la Comissió Europea d’incloure el port de Palma en la proposta de revisió del pla “Connectar Europa”, per ampliar els corredors atlàntic i  mediterrani.

Quant al transport aeri, Marc Pons ha demanat una major flexibilitat en la quantia de les taxes aeroportuàries, per evitar més penalitzacions als residents de les Illes. També, ha considerat que la normativa europea hauria d’establir criteris de màxims per a la fixació de les tarifes i prohibir l’aprovació de preus que siguin superiors als del mercat de les Obligacions de Servei Públic (OSP).

“Manca articular sistemes que garanteixin que l’assignació dels descomptes aplicables als residents insulars no afectin als mecanismes de preus, i acabin provocant un increment del preu total del bitllet”, ha subratllat Marc Pons.

Finalment, la taula rodona ha tractat de la creació d’indicadors que possibilitin comparar la situació del transport aeri en diferents regions de l’espai europeu. Per a Marc Pons, els indicadors proposats per Eurocontrol són negatius per a les Illes, perquè no valoren de forma suficient l’estacionalitat, especialment de les regions insulars més turístiques.