LOGO CAIB
Contingut
11 gener 2019| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat
Foto noticia

El CEIP Joan Mas i Verd, de Montuïri, inaugura noves aules i millora la seva accessibilitat

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha visitat avui les noves aules i les millores infraestructurals del CEIP Joan Mas i Verd, de Montuïri. També han estat presents en la visita el batle del municipi, Joan Verger i altres representats del consistori de Montuïri. 

El centre ha estat objecte de diverses intervencions des del 2016 amb una inversió total de gairebé 300 mil euros (292.616 €). Amb les actuacions realitzades s’hi ha instal·lat un ascensor, s’hi ha fet un bany adaptat i s’han reparat els paviments de les dependències de la planta baixa. A més, s’ha reconvertit l’antiga casa del conserge en dues aules i un nucli de banys, la qual cosa ha suposat la reforma, l’aïllament i la impermeabilització de la coberta i la pavimentació i el condicionament de la zona exterior. Tot això ha permès eliminar dues aules modulars.

Quant a les infraestructures, cal tenir en compte que d’ençà que va començar la legislatura s’han invertit 44 milions en aquest concepte. Això ha suposat la realització de més de 560 obres majors i menors fetes a 240 centres, que representen el 80 % dels centres educatius de les Illes Balears. Cal esmentar que això suposa multiplicar per quatre les inversions que es feren durant tota la legislatura anterior.

Aquest curs també s’ha iniciat la reducció d’aules modulars, tal com es va programar en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023. Així, el curs ha començat amb 7 aules modulars menys i el desembre del 2018 ja han estat 15 menys. A mesura que es vagin acabant les grans obres s’eliminaran aules modulars, per la qual cosa es preveu que el desembre del 2019 se n’hauran retirat devers una seixantena.