LOGO CAIB
Contingut
20 novembre 2017| <9ªL> Conselleria de Presidència

Comença la campanya “Reacciona! Bloqueja el masclisme al teu mòbil”

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha presentat la campanya de sensibilització “Reacciona! Bloqueja el masclisme al teu mòbil”, adreçada a joves i adolescents amb la finalitat de conscienciar-los i lluitar contra la nova forma d’exercir la violència masclista que suposen les noves tecnologies i les xarxes socials.

La campanya se centra sobretot en aquells joves i adolescents que, tot i veure actituds masclistes de companys i amics, no diuen res; a ells se’ls vol traslladar el missatge que cal trencar el silenci i demostrar públicament que no estan d’acord amb determinades actituds indignes que, en alguns casos, poden arribar a ser delicte.

Costa, acompanyada de la directora de l’IBDona, Rosa Cursach, i del director general de Comunicació, Álvaro Gil, ha incidit en què “per combatre les violències masclistes no n'hi ha suficient amb les polítiques destinades a la protecció de les dones, s’ha d’anar a l'arrel del problema, generar canvis socials per tal d’afavorir la igualtat i  prevenir les violències masclistes”, motiu pel qual en el primer any d’aplicació del Pla contra les Violències Masclistes “hem incidit especialment en la promoció de la igualtat i la sensibilització dels joves i infants com a eina de prevenció amb mesures com la implantació de la figura del Coeducador a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics i la formació de 200 professores i professors com agents de coeducació”.
 
La consellera s’ha referit també al primer any d’aplicació del Pla de mesures del Govern contra les Violències Masclistes, amb una dotació pressupostària de 13,6 milions d’euros i estructurat en 6 línies estratègiques, de les quals en surten 23 objectius i 135 mesures concretes que han començat o començaran a desenvolupar les diferents Conselleries fins l’any 2020. A aquestes mesures s’hi han sumat noves iniciatives com el  programa del SOIB d'inserció laboral per garantir un any de feina a totes les dones víctimes de violències masclistes; així com noves mesures en matèria d'accés a l'habitatge  públic en règim de lloguer per afavorir que les dones víctimes de violències masclistes obtinguin major puntuació en la baremació, que se sumen a la garantia habitacional que proporciona el Govern tant a cases com a pisos d'acollida.
 
Per al 2018, la consellera ha destacat que el Govern elaborarà un Pla Autonòmic  contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual i  implantarà el protocol per a la detecció i actuació en els casos de mutilació genital femenina.
 
En relació al Pacte Social contra les Violències Masclistes, en el primer any s’hi han adherit 4.738 particulars i quasi 260 entitats, a més, des de fa unes setmanes compta amb cinc educadores socials (1 a Palma, 2 a la part forana de Mallorca, 1 a Menorca i 1 a les Pitiüses) per dinamitzar les adhesions tant d’entitats com de la ciutadania, així com per donar suport a les entitats adherides en la realització dels seus compromisos. 

Podeu veure l'altre vídeo de la campanya fent clic AQUÍ.