LOGO CAIB
5 desembre 2018Presidenta
Foto de noticia

Armengol defineix la compra dels quarters des Castell com “una nova realitat” del compromís del Govern amb Menorca

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha definit la compra dels quarters del municipi des Castell com “una nova realitat” del compromís que manté aquesta legislatura el Govern balear amb Menorca. Ha estat avui, després de l’acte de signatura del conveni de compra, un acte que “demostra també que només des de la col·laboració entre les institucions es pot avançar per millorar la vida de les persones.”
 
Armengol ha explicat que “la signatura de compra dels quarters Duc de Crillón i Comte de Cifuentes és la culminació d’un procés que es va iniciar fa més de tres anys, en què des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat s’ha negociat amb la SAREB per poder arribar a un acord que permetés adquirir els immobles a un preu adequat per destinar-los a usos públics”. La SAREB va acceptar el passat octubre l’oferta econòmica plantejada pel Govern, que és de 2.420.000 euros. La presidenta també ha incidit en el fet que “la implicació de les tres institucions –Govern, Consell i Ajuntament- ha estat importantíssima per poder destinar els quarters a interessos públics.”
 
Aquesta adquisició dona resposta a una reivindicació històrica de la ciutadania de Menorca, la societat civil i entitats, les administracions menorquines –Ajuntament i Consell Insular–, a més del Govern de les Illes Balears, atès el valor històric, patrimonial, cultural, arquitectònic i paisatgístic dels immobles i, sobretot, per les importants possibilitats que s’obren d’incorporar serveis públics per a la ciutadania en aquests dos valuosos immobles avui sense ús. Per aquest motiu, la presidenta de les Illes Balears considera que “el que es viu avui és un èxit de tots”.
 
Els usos concrets dels quarters es definiran en acords posteriors, sempre amb finalitats d’interès públic i social. Per aconseguir-ho les tres institucions es comprometen a posar en comú els mitjans econòmics, personals i materials que siguin necessaris.
 
Una vegada signat el conveni, el Govern de les Illes Balears formalitzarà la compra dels quarters amb la SAREB. La previsió és que aquest contracte de compravenda es pugui dur a terme el primer trimestre de 2019.
 
Tot i que el Govern serà el titular dels quarters, se seguirà amb el procés interadministratiu per definir la distribució posterior dels immobles per ser destinats a les finalitats públiques que determinin les tres institucions, procés que es materialitzarà a través de la Comissió de Coordinació que es crearà a aquest efecte.
 
Una vegada es formalitzi la compravenda i els quarters siguin titularitat de la Comunitat Autònoma, la Comissió de Coordinació serà l’encarregada de presentar l’any vinent les propostes d’usos dels quarters i de plantejar les fórmules de col·laboració o els projectes urbanístics que siguin necessaris per tal d’abordar les modificacions eventuals del Pla General que permetin destinar els quarters als usos que es determini.
 
La Comissió de Coordinació estarà integrada per tres representats de cada institució (un de caràcter públic i els altres dos de caràcter tècnic) i tindrà per objectiu analitzar i concretar les diferents propostes.