LOGO CAIB
Contingut
12 març 2019| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Foto noticia

Aprovada al Parlament la nova Llei de mediació familiar de les Illes Balears

Avui al migdia s’ha aprovat al Parlament de les Illes Balears la cinquena i darrera llei impulsada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació aquesta legislatura. Es tracta de la modificació de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears, que, com les quatre anteriors iniciatives legislatives de la Conselleria, no ha tingut cap esmena a la totalitat.
 
La consellera Fina Santiago ha defensat que la modificació de la Llei es basa en la necessitat d’ajustar la normativa autonòmica a la Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, que estableix que la figura de mediador o mediadora ha de tenir una titulació universitària o formació professional superior, mentre que l’autonòmica ho limitava, fins ara, a titulacions concretes. Amb aquesta adaptació, es garanteixen a la població de les Illes Balears i a les persones que exerceixen la mediació les mateixes condicions i els mateixos requisits que els que estableix la normativa estatal.
 
D’altra banda, la modificació també es fonamenta en la necessitat de concretar i regular el que ha de ser obligatòriament un servei públic, lligat a la derivació judicial, prioritzant el que esdevé derivat del jutjat competent. Això no lleva que es puguin crear altres serveis de mediació pública.
 
La nova normativa també regula altres qüestions, com ara que, per iniciar la mediació, hi ha d’haver voluntat per les dues parts implicades, que s’han de comprometre a no iniciar cap acció judicial durant el procés de mediació, o altres aspectes relacionats amb l’orientació prèvia al procés.