LOGO CAIB
Contingut
12 juny 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat
Foto noticia

A partir del mes de setembre 30 auxiliars administratius atendran 56 centres educatius d’infantil i primària

\ Es respon a una reivindicació històrica dels centres de primària de Balears
\ En els propers anys s’incrementaran aquestes places fins arribar a tots els CEIP de Balears
 
El Consell de Govern va aprovar el passat divendres la creació i dotació de 30 llocs de treball del cos auxiliar adscrits als centres d’educació infantil i primària (CEIP). Es tracta de la primera fase d’un procés que culminarà amb la dotació d’aquests professionals a tots els centres educatius públics d’infantil i primària de Balears. Amb aquestes places es podran atendre les necessitats de 56 centres.  L’estimació del cost pressupostari anual de la dotació és de 587.467,80 euros.

Amb aquesta iniciativa es dóna resposta a una reivindicació històrica dels equips directius d’aquests centres, actualment obligats a assumir una creixent càrrega de tasques administratives en detriment de les tasques docents i de lideratge pedagògic.

Per primera vegada el Govern crea places pròpies per als centres de primària. De fet, actualment, només hi ha 20 llocs creats i dotats, adscrits a CEIP. Aquestes places es varen crear i dotar pel Ministeri abans del traspàs de competències educatives. Això ha provocat greuges comparatius entre els centres educatius. Les 30 noves places corresponen a la primera fase de dotació d’administratius als centres d’infantil i primària, de manera que en els propers anys s’aniran incorporant més places fins arribar a atendre a tots els centres públics d’aquests nivells educatius de Balears.

Les tasques administratives dels CEIP són considerablement inferiors a les que es generen en un institut d’educació secundària i, si bé algunes són comunes, també són de menys volum. És per aquest motiu que s’ha considerat necessari dotar amb un lloc de feina d’auxiliar amb jornada completa els centres de tres línies.

Pel que fa als centres de menys de tres línies, s’ha considerat convenient assignar un 60 % de la jornada setmanal de l’auxiliar als centres de dues línies (tres dies a la setmana, preferentment el dilluns, el dimecres i el divendres) i un 40 % de la jornada setmanal als centres d’una línia (dos dies a la setmana, preferentment el dimarts i el dijous). El criteri ha estat combinar els centres per proximitat geogràfica.

Respecte dels llocs de feina que es proposen, es preveu que es proveeixin a partir del mes de setembre de 2018, data en què s’inicia el curs acadèmic 2018-2019.

Per fer la tria dels centres que es beneficiaran de la primera fase del projecte de dotació d’administratius s’han aplicat els següents criteris:
1. Centres de tres línies que no tenien auxiliar administratiu (5 centres)
2. Centres de dues línies (prioritzant pel nombre de grups i pel nombre d'alumnes), i els centres d'una línea que per proximitat van combinats al de dues línies en el disseny final de la distribució (25 places i 50 centres).
3. Centres amb la plaça vacant i que es reconverteixen i passen a ser compartits (1 centre combinat al primer).