LOGO CAIB
6 març 2018Conselleria d'Educació i Universitat
Foto de noticia

Obert el termini d’inscripció a les oposicions als cossos docents del 2018, amb 1.008 places

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dimarts la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears. Són en total 1.008 places a totes les illes i de tots els cossos docents.
 
Després de la publicació en el BOIB, els aspirants poden presentar la sol·licitud d’inscripció des de les 00.00 hores de dia 7 de març i fins al proper 21 de març. La poden presentar de forma telemàtica a través de la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), al Portal de l’opositor, o de forma presencial al registre.
 
Places a totes les illes i de tots els cossos
 
La proposta d’oposicions per al 2018 és de 1.008 places: 401 a primària, 552 a secundària, 45 a les escoles oficials d’idiomes i 10 als ensenyaments de música i arts escèniques. Per illes, s’ofereixen 613 places a Mallorca, 119 a Menorca, 249 a Eivissa i 27 a Formentera.
 
El 2018 s’ofereixen places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions del 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com ara Cuina o Manteniment de Vehicles, entre altres.
 
En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir tantes places com sigui possible de formació professional, juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les illes. La convocatòria d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’ha plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.
 
 
RESUM PER COSSOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
ANYS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI 26 348 8 66 19 126 0 12 53 552
PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL 63   20   22   2   107  
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES 3 33 2 6 1 6 0 0 6 45
PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 10 7 4 2 3 1 0 0 17 10
PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 9   2   4   0   15  
MESTRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 1   0   3   0   4  
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA   225 13 45 38 116 4 15 55 401
TOTAL 112 613 49 119 90 249 6 27 257 1.008
 
 
Es poden consultar les especialitats i trobar més informació sobre les oposicions a l’adreça: https://goo.gl/XxG7oy.
 
Oposicions per donar estabilitat a plantilles i centres educatius de les Illes
 
La intenció de la Conselleria d’Educació i Universitat és convocar noves oposicions tant el 2019 com el 2020, amb mil places cada any, amb el compromís de continuar fent oposicions els anys posteriors. D’aquesta manera, es podrà aprofitar al màxim la disposició de la Llei estatal de pressuposts de 2017, que autoritza les administracions públiques a disposar d’una taxa addicional d’estabilització en els exercicis de 2017, 2018 i 2019, de manera que es puguin baixar els índexs d’interinitat a uns termes raonables.
 
A les Balears hi ha actualment un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, concretament d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és baixar el percentatge d’interins docents fins a aproximadament un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.