LOGO CAIB
Contingut
29 abril 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Ports IB incrementa un 10% el pressupost per millorar la nova xarxa de sanejament del Port de Fornells


El consell d’administració de Ports de les Illes Balears (Ports IB) ha aprovat avui una modificació del pressupost del projecte de reforma del port de Fornells (que afecta a la segona part de la primera fase actualment en execució) per millorar el sistema previst de la xarxa de clavegueram i sanejament.

El canvi suposa un increment del pressupost en un 10%, passant a ser de 965.804 euros (87.792 euros més).

Aquesta modificació del projecte, que es va acordar de manera consensuada amb l’Ajuntament de Mercadal, ha consistit en l’adaptació de nova xarxa a les característiques del terreny en haver-se observat que els pendents (més pronunciats del que es preveia) obligaven a modificar el projecte per aconseguir que l’operativitat de la nova xarxa sigui òptima.

Els canvis executats han consistit en una modificació de la configuració de la xarxa de sanejament, incrementant els pendents de la xarxa, amb la inclusió d’un pou de bombeig i la corresponent canalització d’impulsió per a abocar amb cota suficient.

Igualment, també s’ha revisat l’enllumenat públic previst en el projecte després de l’aprovació del Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca i l’atorgament a Menorca de la certificació Starlight. Es redueix l’alçada i es canvien característiques tècniques, tant de les òptiques com dels elements de control dels fanals.

Les obres d’aquesta segona part de la primera fase de la rehabilitació del Port de Fornells s’iniciaren el novembre de 2019 i estan pràcticament enllestides. Actualment s’està ja pavimentant i únicament s’està a l’espera dels nous fanals.

Les obres han consistit en la renovació de les instal·lacions i xarxes de servei tant portuàries com municipals que discorren entre el carrer Governador i la Plaça del Mar. També en la renovació del paviment de la zona, eliminant l'asfalt i col·locant un sòl més integrat, similar al que es troba al nucli històric de Fornells. Abans de l’estiu de 2019 es va completar la primera part, consistent en la substitució de la caseta provisional de vestuaris per a usuaris per una edificació adossada i integrada al dic.

La reforma integral del port de Fornells (dividida en dues fases) ha estat un projecte consensuat amb l’Ajuntament i els veïnats i que suposa una inversió total d’uns 9 milions d’euros. A més de la millora dels serveis del port i la seva imatge també ha permès abordar la millora de serveis pròpiament municipals i guanya espai públic per a la ciutadania.

Finalment, el consell d’administració d’avui ha estat informat de la recuperació dels habitatges en concessió de Fornells. Les quatre edificacions situades al C/Governador 2,4,8 i 10 es trobaven afectades pel que s'ha anomenat "efecte 2018", en compliment a la Llei de Costes de 1988 que preveu que totes les concessions administratives anteriors a la seva aprovació tindran un termini de vigència màxima de trenta anys; això suposa que finalitzaven el passat mes de juliol de 2018. La recuperació s’ha produït després d’haver assolit un acord amb els concessionaris.