LOGO CAIB
Contingut
12 febrer 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Les Illes Balears tindran un Monitor d’ Habitatge que permetrà disposar d’una radiografia de l’habitatge i els preus


El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat del director d’Habitatge, Eduardo Robsy, i juntament amb el director tècnic de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, han presentat avui la creació del Monitor Balear de l’Habitatge (MOBHA), un instrument que permetrà disposar, entre d’altres dades, de la radiografia de la situació real dels preus de l’habitatge a les Illes Balears.

El conseller ha emmarcat la creació del Monitor d’Habitatge en el conjunt de mesures extraordinàries en matèria d’habitatge que la propera setmana es presentarà a la Mesa d’Habitatge. Construcció d’HPO, agilitació de tràmits administratius, col·laboració pública-privada per facilitar l’accés a l’habitatge i una radiografia rigorosa de l’habitatge a les Illes, a través del MOBHA; són els eixos de les noves mesures.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha escollit l’ aliança amb Ia Fundació Impulsa per l’experiència de l’entitat, que disposa del seu Monitor de la Competitivitat de les Illes Balears i, en aquest sentit, és l’entitat adequada per aprofundir en el desenvolupament del Monitor Balear de l’Habitatge.

El primer objectiu del Monitor  de l’Habitatge serà la radiografia dels preus de l’habitatge a les nostres Illes. La previsió és que en un termini màxim d’un any es pugui tenir una primera informació sobre aquesta situació. Per primera vegada a les Illes Balears hi haurà dades públiques, objectives i territorialitzades sobre el preu real de lloguer i compravenda dins el mercat immobiliari.

El Monitor Balear de l'Habitatge pretén ser un instrument d'àmbit autonòmic capaç de tenir una mirada sobre l'habitatge que inclogui tots els factors que el caracteritzen, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques d'habitatge a les Illes Balears.

Així, facilitarà l’accés a la informació i coneixement en matèria d’habitatge des d’una triple perspectiva:

1. Com a suport al procés de presa de decisions en polítiques públiques d’habitatge

2. Com a referent per a reflectir la realitat del mercat de l’habitatge des d’un punt de vista objectiu i institucional

3. Per a sotmetre les polítiques públiques d’habitatge a contínua revisió i avaluació

A més de la radiografia de preus, el monitor permetrà, per exemple, identificar aspectes demogràfics relatius a l’evolució de la població i les llars, així com també a la mobilitat residencial. També possibilitarà estudiar el parc d’habitatge de les Illes Balears, l’estructura de la propietat i les dinàmiques de construcció i rehabilitació.