LOGO CAIB
Contingut
27 abril 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports
Foto noticia

La Renda Social Garantida Extraordinària COVID-19 arriba als 8.000 nous beneficiaris

Afers Socials destina tan sols en el mes d’abril 2,1 milions extra per cobrir la vulnerabilitat de 3.846 famílies afectades per la crisi sanitària que no poden accedir als ajuts de l’Estat

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha tramitat ja, tan sols durant l’abril, un total de 3.846 noves prestacions econòmiques a famílies en situació de vulnerabilitat que com a conseqüència de la COVID-19 s’han quedat sense ingressos i no tenen accés als ajuts implementats per part de l’Estat. Això es tradueix en que aquest mes 7.909 persones rebran la Renda Social Garantida Extraordinària per la via ràpida; o per un informe favorable dels treballadors socials o a través de les subvencions a les entitats. La quantia total extraordinària d’aquest mes serà de 2,1 milions d’euros.

El Govern de les Illes Balears va aprovar a principi d’abril, amb una vigència inicial de dos mesos, una sèrie de mesures extraordinàries, entre d’elles les referides a la Renda Social Garantida de les Illes Balears per tal de flexibilitzar l’accés per arribar a tots els majors de 18 anys que pateixen una situació d’emergència social provocada pel COVID-19 així com facilitar la tramitació administrativa perquè les famílies puguin cobrar-la quant més pres millor.

El resultat és que en tan sols el mes d’abril s’han incorporat a la Renda Social Garantida 3.846 titulars nous amb un total de 7.909 beneficiaris(en aquesta dada es té en compte els membres integrants de les famílies perceptores de la prestació) . Els nuclis familiars rebran una prestació econòmica que oscil·la entre els 459,14 euros, en el cas d’una persona sola, a 734 euros, en el cas d’una família integrada per quatre membres o 873,35 euros en el cas d’una família de set membres. La mitjana és de 545,49 euros.

Si s’extrapolen les dades per nombre de famílies tenim que hi ha 1.981 famílies d’un sol membre. 740 de dos, 545 de tres, 376 de quatre i 161 de cinc.

DADES GLOBALS
Amb els perceptors habituals de la Renda Social Garantida a finals d’aquest mes hi haurà 12.387 titulars, la prestació beneficiarà al voltant de 22.000 persones i la inversió de la conselleria d’Afers Socials i Esports serà superior als 4 milions d’euros. 

Les sol·licituds s’han tramitat en un temps record gràcies a la feina conjunta dels funcionaris i personal laboral de la conselleria amb els treballadors socials dels ajuntaments i les entitats dels tercer sector de les Illes Balears. Concretament: Creu Roja Balears, Metges del Món, Casal Petit, Cáritas Mallorca, Cáritas menorca i Cáritas Eivissa.  

Aquesta acció extraordinària es mantindrà també al mes de maig i s’aniran incorporant persones i famílies que s’han quedat sense ingressos econòmics ni possibilitat d’accedir a altres ajuts. 

Al mateix temps, es valorarà ampliar aquesta mesura extraordinària, i per tant els fons econòmics, un mes més en funció de la continuïtat de l’estat d’alarma i la posada en marxa de d’Ingrés Mínim Vital per part del Govern central i que es fa cabdal per donar resposta a l’augment de la vulnerabilitat de les famílies com a conseqüència de la COVID-19.

D’aquestes 3.846 famílies, 3.092 resideixen a l’illa de Mallorca, 188 a Menorca, 413 a Eivissa i 153 a Formentera.