LOGO CAIB
Contingut
25 novembre 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia

La precarietat en el treball també incideix negativament en la productivitat de les empreses, segons el darrer Quadern d’Economia de la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

L

La precarietat laboral, concentrada a les Illes en la temporalitat i la parcialitat, principalment, és un element de frenada a la productivitat del territori. Segons un estudi de la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació, recollit en la publicació “Quaderns de Economia”, la temporalitat i la parcialitat causen un perjudici en la productivitat de les empreses, fins al punt de que la precarietat no sols és una xacra que afecta al conjunt de treballadors, sinó també als comptes de les empreses.

L’estudi analitza L’impacte de la precarietat laboral sobre la productivitat de l’economia balear, i ha estat presentat avui pel Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, en el marc d’una conferència impartida per Joan Coscubiela, director de l’Escola de Treball de CCOO i persona molt involucrada en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, que en el 2009 el van fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi.

A les conclusions d’aquest estudi, dirigit pel Director General de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, es posa de manifest que la taxa de temporalitat era del 27% a les Illes en el 2019, un percentatge superior al d’Espanya (26,3%) i molt per sobre de la mitjana europea (13,6%). Altrament, la taxa de parcialitat de les Illes Balears se situava en el 2019 en el 12,7%, per sota de la mitjana nacional (14,5%) i l’europea (19,1%).

L’anàlisi estadística determina que existeix una relació directa entre la taxa de temporalitat i parcialitat i la productivitat, de tal manera que per cada punt percentual de temporalitat a les empreses, la seva productivitat es redueix una mitjana de 0,21 punts percentuals, i per cada punt percentual de parcialitat, la productivitat cau un altre 0,17%.

La simulació realitzada per la Direcció General de Model Econòmic mostra que si es reconduís la taxa de temporalitat a nivells UE del 2019, les Illes Balears reduirien la temporalitat fins al 13,4%, el que suposaria un augment de PIB del 2,9%; en el cas de la parcialitat involuntària, que computa 5,7 punts percentuals, si les Illes l’eliminassin aleshores el PIB podria augmentar un altre 1%.

D’aquesta manera, l’impacte global del PIB balear podria augmentar fins a un 3,9%, que en termes monetaris suposaria més de 1.303 milions d’euros a l’any.

En aquest context teòric, l’estudi demostra que la organització laboral sí condiciona la productivitat de les empreses i, així, el nivell de PIB de cada territori, i una millor gestió en termes d’ocupació de qualitat (major nivell de contractació indefinida i supressió de la parcialitat) beneficia tant a l’organització empresarial com també al conjunt de treballadors i treballadores, i facilitaria uns efectes dinàmics positius per a ambdues parts.