LOGO CAIB
Contingut
9 agost 2019Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Obres de reforma i millora a hospitalització quirúrgica a partir del 15 d'agost a l'Hospital d'Inca


Atesa la disminució de l’activitat quirúrgica durant l’època estival, l’Hospital Comarcal d’Inca ha planificat fer obres de reforma i millora a la Unitat d’Hospitalització Quirúrgica, que alberga trenta-vuit llits. En concret, les tasques consistiran a millorar el paviment del passadís de la Unitat i reparar els petits deterioraments produïts durant els dotze anys que l’Hospital ha estat en funcionament.

Les obres començaran el dijous 15 d’agost i duraran nou dies, segons està previst, aprofitant la baixa activitat pròpia d’aquesta època de l’any i el pont de la festivitat de la Mare de Déu d’Agost. Durant aquest període, totes les intervencions quirúrgiques programades es faran sense ingrés (cirurgia major ambulatòria), perquè els trenta-vuit llits no estaran en servei. L’objectiu és que les obres tenguin un impacte mínim sobre la llista d’espera quirúrgica. Excepcionalment, si algun pacient ha de romandre ingressat, estarà a la Unitat de Reanimació. A les altres unitats d’hospitalització s’habilitaran llits específics per als pacients ingressats per alguna intervenció quirúrgica urgent, els quals seran atesos pels professionals de la Unitat d’Hospitalització Quirúrgica a fi de garantir-los unes cures expertes.

La reobertura de la Unitat d’Hospitalització Quirúrgica dependrà dels resultats de les anàlisis microbiològiques que es faran una vegada acabades les obres i la neteja final prevista, a fi de garantir la màxima seguretat per als professionals i per als pacients, una qüestió prioritària per a la Direcció Gerència de l’Hospital i per al Servei de Salut de les Illes Balears.

Des de juny de 2015, l’Hospital Comarcal d’Inca ha aconseguit reduir gairebé a la meitat la mitjana de temps d’espera de les operacions quirúrgiques: en data de 30 de juny de 2019, els pacients de l’hospital de la comarca del Raiguer esperen una mitjana de 54,76 dies i cap pacient espera més de 180 dies per operar-se.

Renovació de l’àrea quirúrgica

L’any passat, l’Hospital Comarcal d’Inca també va aprofitar la disminució de l’activitat quirúrgica pròpia de l’època estival per fer obres de reforma i millora a les cinc sales d’operacions. Les tasques varen consistir concretament a millorar-ne el paviment i reparar els petits deterioraments produïts durant els dotze anys que l’Hospital ha estat en funcionament.