LOGO CAIB
Contingut
25 novembre 2021Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

L’Hospital Universitari Son Llàtzer presenta la Comissió en matèria de violència masclista


L'Hospital Universitari Son Llàtzer, amb motiu del Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, ha presentat la Comissió de Violència masclista per sensibilitzar i identificar casos de violència masclista en dones que són ateses tant a Son Llàtzer com a l'Hospital Joan March.

La violència contra les dones, denominada també violència masclista, és la més gran expressió de desigualtat que perviu entre dones i homes per raons de gènere. La lluita contra la violència masclista no és fàcil i requereix l’actuació coordinada des de diferents sectors —educació, serveis socials, interior, justícia, salut— i amb diferents eines, com ara l’elaboració i el compliment de normativa, la sensibilització, l’educació i la formació.

És per això que a iniciativa del personal de l’Hospital Universitari Son Llátzer i amb el suport de la Direcció Gerència, l’any 2019 es va crear la Comissió de Violència Masclista, un òrgan multidisciplinari en el qual conflueixen professionals de diferents àrees i professions —treball social, medicina d’urgències, ginecologia, pediatria, psiquiatria, infermeria, infermeria obstetricoginecológica, assessoria jurídica i personal sociosanitari—, que aporten les diferents visions necessàries per abordar aquesta problemàtica.

Els objectius principals de la Comissió són garantir una atenció sanitària integral a les dones maltractades, lluitar per erradicar la violència masclista i integrar la visió de gènere en l’activitat assistencial. Per aconseguir-ho ha establert un full de ruta que inclou una campanya de sensibilització i formació en matèria de violència masclista dirigida al personal sanitari i no sanitari dels hospitals Son Llàtzer i Joan March i també la revisió dels circuits actuals i la creació d’altres circuits i procediments basats en els protocols vigents a les Illes Balears.

La Comissió ha organitzat dos tallers, un de sensibilització en matèria de violència masclista i l’altre de presentació del seu treball, dirigits a professionals i usuaris. Les educadores dels tallers seran Marta Galindo Fernández i M.ª José Ríos Mejías, llevadora i infermera d’urgències de Son Llàtzer, respectivament, i han estat presentats per la Dra. Carmen Reyero Fernández, ginecòloga de l’Hospital i coordinadora assistencial de Salut i Gènere del Servei de Salut de les Illes Balears.

Els tallers s’han impartit aquest dijous a l’aula 3 de 12.00 a 13.00 h i a la sala d’actes de 16.00 a 17.00 h. A les 11.00 h, abans del primer taller, ha tingut lloc una concentració durant uns minuts a la porta d’Hospitalització com a mostra del posicionament de l’Hospital contra qualsevol forma de violència masclista.