LOGO CAIB
Contingut
25 març 2019| <9ªL> Conselleria de Salut
Foto noticia

Pilar Sánchez-Cuenca presidirà el Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears

Pilar Sánchez-Cuenca presidirà el Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears (CEAIB), òrgan autonòmic que s’ha constituït avui per donar suport als usuaris, als professionals i a la comunitat en matèria d’ètica assistencial.

Sánchez-Cuenca és professora titular del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Ha ocupat diferents càrrecs de gestió en hospitals del Sistema Nacional de Salut i va exercir la infermeria clínica en hospitalització de pacients adults a l'Hospital Son Dureta. Durant els anys 2010 i 2011 va ser defensora dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

El Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears és un òrgan de caràcter consultiu, multidisciplinari i independent, a l'abast dels professionals i de la ciutadania, amb funcions d'assessorament en els processos de presa de decisions clíniques.

Aquest Comitè promourà l’adopció de mesures adequades per vetllar per la dignitat, l’autonomia, la integritat i altres drets i llibertats fonamentals de les persones en l’àmbit de l’atenció sanitària. Així mateix, propiciarà el debat públic i especialitzat en relació amb l’ètica, l’atenció sanitària i la investigació en matèria d’ètica, amb l’objectiu de documentar les opinions, les actituds i les respostes. 

El CEAIB coordinarà a més els comitès d’ètica dels centres sanitaris de les Illes Balears (públics i privats) i els donarà assessorament de manera que quedin garantits l’equitat i els drets de tota la ciutadania d’aquesta comunitat.

Cal tenir en compte que els avanços tècnics i científics permeten la intervenció mèdica en els moments crítics entre la vida i la mort però poden comportar risc per al pacient i afectar la dignitat humana. Els professionals sanitaris han de fer front a decisions difícils i donar resposta a qüestions ètiques relacionades també amb idees, creences i actituds d’una societat cada vegada més diversa i plural.

El conjunt de circumstàncies i la varietat i complexitat de situacions en les quals es poden produir aquests conflictes demanden no només un marc jurídic apropiat —fixat amb l’aprovació del Decret d’ètica assistencial—, sinó també l’existència d’òrgans col·legiats que permetin l’estudi detallat i expert dels casos de conflicte i que ofereixin un assessorament qualificat. 

Cal destacar que el Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears desplega la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir, que estableix que la comunitat autònoma ha de regular que tots els centres sanitaris i sociosanitaris o les institucions disposin d’un comitè d’ètica assistencial o hi estiguin vinculats.

Aquesta normativa implica millorar la protecció dels drets dels ciutadans i oferir un servei amb criteris de qualitat i seguretat.

El Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears —adscrit a la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia de la Conselleria de Salut— està integrat per membres proposats per la Conselleria de Salut, per la UIB, pels col·legis oficials de Metges, Infermeria, Psicologia, Treballadors Socials i Advocats, amb experiència i formació acreditada en matèria de bioètica i humanitats, i per representants dels comitès d’ètica assistencial dels centres sanitaris.