LOGO CAIB
Contingut
29 novembre 2019Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Concedits 1,3 M€ per integrar les tarifes de transport públic a totes les illes

\ El nou sistema tarifari integrat serà únic i compatible a totes les Illes Balears
\ Un mateix suport físic servirà per accedir a tots els serveis de transport públic regular de viatgers

El Consell ha autoritzat al Consorci de Transports de Mallorca (CTM) la despesa per a poder licitar el contracte de servei d’assistència tècnica per al manteniment i la millora dels sistemes actuals del CTM i per emprendre tasques de nous desenvolupaments tecnològics, per un valor d’1.320.000 €.

Actualment el CTM es troba en la fase final d’implantació del nou sistema tarifari integrat STI R4, per la qual cosa es fa necessària la contractació d’una empresa externa que proporcioni l’assistència tècnica necessària i qualificada per abordar totes les tasques relacionades amb el projecte de l’STI R4.

La licitació es farà per tres anys. D’aquesta manera, el contracte total és d’1.320.000 €: per al primer any, 2020, de 555.893 €; per al 2021, de 660.000 €, i per al 2022, de 104.108 €.

Aquest contracte inclou el manteniment i l’assistència tècnica del sistema actual, però també el desenvolupament d’un sistema tarifari integrat únic i compatible a totes les Illes Balears. La nova xarxa de bus, que començarà a funcionar durant el segon quadrimestre de 2020, disposa d’un nou sistema tarifari que consisteix en una gamma unificada de títols de transport que són d’aplicació a tots els serveis de transport públic regular de viatgers incorporats al sistema, de manera que les persones usuàries poden utilitzar aquests serveis emprant el mateix suport físic. Les bases de l’STI se sostenen al voltant dels puntals següents: la zonificació tarifària; els títols de transport vàlids i els seus suports físics; les bonificacions per a diferents perfils de persones usuàries, i els seus drets i deures.