LOGO CAIB
Contingut
29 octubre 2019Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto noticia

Eivissa té vuit projectes de ITS, com ara un projecte d'habitatge social i la compra d'un solar


La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (CITS) ha aprovat aquest matí 68 projectes nous per a ser finançats amb 104,9 milions d'euros que provenen de la recaptació de l'Impost del Turisme Sostenible de l'any 2019. Dels 68 expedients aprovats, Eivissa tindrà vuit projectes propis amb una inversió estimada de 9,73 milions d'euros.


Al mateix temps, de manera indirecta l'illa es beneficiarà d'una inversió total de 37,7 milions d'euros en aquesta convocatòria i gairebé la meitat dels projectes aprovats tindran algun tipus d'impacte a Eivissa. En aquesta línia, 26 dels 68 projectes aprovats es desenvoluparan en més d'una illa i afectaran també a Eivissa. En total, el 38,23%.
 

Tres dels projectes aprovats han estat proposats pel Consell d'Eivissa, per valor de 1,18 milions d'euros, i els altres cinc els han impulsat la Conselleria de Presidència, la de Medi Ambient i la d'Educació, per 9,75 milions d'euros.


Entre els projectes impulsats pel Govern i ja aprovats, està la construcció de 24 habitatges socials a Vila, valorat en quatre milions d'euros, la compra d'un solar en Dalt Vila (1,87 milions), l'ampliació de l'IES Isidor Macabich (2,8 milions), un projecte de control d'espècies invasores a les Pitiüses (853.461 euros), així com actuacions per a millorar punts conflictius de la xarxa hidrològica de l'illa (250.000 euros).


Per part del Consell d'Eivissa, s'han aprovat tres dels projectes presentats. La Rehabilitació i museització de Sa Caleta per 583.651 euros, diversos equipaments temporals per a serveis d'emergència per 500.000 euros i el parc central insular de Bombers d'Eivissa per 100.000 euros.


Tots els projectes aprovats compleixen amb els objectius fixats i marcats en la llei que regula l'impost i el president de la Comissió i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha mostrat la seva satisfacció després de l'aprovació del Pla Anual i ha ressaltat que “és un dia important” per a les Illes.

Així mateix, Negueruela ha valorat molt positivament el repartiment que s'ha fet de la recaptació total de l'impost de turisme sostenible: “S'ha fet una aposta clara per la transició energètica i la mobilitat sostenible, així com per la formació professional, amb importants inversions en totes les illes”, ha explicat.
El conseller ha explicat que els projectes aprovats compleixen amb tots els eixos que marca la llei i ha anunciat que a partir d'ara hi haurà reunions bilaterals amb tots els sectors membres de la Comissió per a buscar una millora en els processos de participació.


La distribució per objectius dels projectes del Pla Anual 2019 és la següent:

Objectiu del projecte %
A. Medi Ambient 39,7%
B. Desestacionalització i turisme sostenible 10,2%
C. Patrimoni cultural 8,82%
D. Innovació i lluita canvio climàtic 22,05%
E. Formació i qualitat de l'ocupació 7,35%
F. Habitatge 11,76%

Distribució per objectius dels 68 projectes

Respecte als projectes aprovats avui, el plenari de la Comissió proposa finançar a càrrec del Fons de l'Impuls del Turisme Sostenible 68 projectes nous per import de 104,93 milions d'euros. Per objectius prioritaris, els projectes es distribueixen de la següent manera:

A) 27 projectes es corresponen amb l'objectiu dedicat a la “protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí”, amb un import conjunt de 22,7 milions d'euros (un 21,6% del finançament dedicat a projectes nous).

B) 7 projectes per valor de 14,02 milions d'euros es correspondrien amb projectes emmarcats dins de l'objectiu segon marcat per la llei que regula l'impost: “Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa”. Aquests suposen un 14,31% del finançament per a projectes nous.

C) Al tercer objectiu prioritari del Pla 2019, “Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultura” li corresponen 6 projectes amb un import de 10,5 milions d'euros (un 10,58% dels fons dedicats a noves propostes).

D) 15 projectes per un valor de 20,3 milions d'euros corresponen al quart objectiu prioritari, “Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+i) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic”. Suposen un 20,3% dels fons de 2019 per a noves propostes.

E) 5 projectes per un valor de 9,9 milions d'euros compleixen amb el cinquè dels objectius marcats per la llei, “Millora de la formació i la qualitat de l'ocupació”. Suposen el 9,43%.

F) Finalment, 8 projectes per un valor de 27,5 milions d'euros que s'insereixen dins del sisè objectiu prioritari, el de “Actuacions en polítiques d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica”.


Distribució per illes dels 68 projectes nous

Entre els 68 projectes nous, hi ha 23 que preveuen inversions en totes les illes, per un import total de gairebé 27 milions d'euros. A aquesta quantitat cal sumar les inversions directes en cadascuna de les quatre illes, que en el cas d'Eivissa ascendeixen a 10,93 milions d'euros.

La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible és l'òrgan encarregat d'avaluar i seleccionar els projectes susceptibles de rebre finançament a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible. Està integrada per representants del Govern, dels consells insulars, de la FELIB, dels agents socials i econòmics, de la UIB, del Consell Agrari Interinsular i d'entitats socials, culturals i mediambientals. Els projectes a finançar amb la recaptació de 2019 s'han aprovat per una àmplia majoria dels membres de la Comissió.

La decisió s'elevarà al pròxim Consell de Govern perquè sigui ratificada.