LOGO CAIB
Contingut
11 octubre 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

Vistiplau al Pla de neteja de l’antic camp de tir de Can Trujillo NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Vistiplau al Pla de neteja de l’antic camp de tir de Can Trujillo

L’empresa haurà de restaurar el medi i deixar-lo en l’estat anterior a l’activitat

La Direcció General de Residus i Educació Ambiental ha aprovat el Pla de neteja de l’antic camp de tir de Can Trujillo, presentat per la propietat de la finca, situada a Calvià i que forma part de la Xarxa Natura 2000 amb les figures de lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA).

El procediment queda estructurat en tres fases: execució del pla de neteja, avaluació de la qualitat del sòl i recuperació ambiental de l’espai.

El pla de neteja consisteix en la retirada dels residus visibles (plom, plats de tir al plat i beines) escampats en una àrea d’uns 1.000 m2. El plom visible i acumulat sobre les roques serà aspirat o granat, es dipositarà en saques i es gestionarà mitjançant un gestor autoritzat.

Pel que fa als plàstics de les beines i els plats de tir al plat seran seleccionats manualment mitjançant càvec, senalla i rastell, i posteriorment carregats en una minicarregadora que ho durà a un contenidor de 8 m3 i que s’anirà canviant per contenidors buits a mesura que s’omplin.

La neteja serà bàsicament manual a fi de respectar totes les espècies vegetals presents a la zona. L’autorització ha incorporat les prescripcions del Servei de Planificació al Medi Natural de la Conselleria.

Es preveu la retirada de 0,2 tn de plom, 2 m3 de plàstics de les beines dels cartutxos i 60 m3 de plats de tir al plat.

Una vegada finalitzada la neteja del camp de tir, el Servei de Residus i Sòls contaminats avaluarà l’Informe de Qualitat del Sòl i Anàlisi Quantitativa de Risc presentat pel promotor que establirà el procediment adequat per seguir amb la restauració ambiental de l’espai, d’acord a l’estipulat a la Llei 8/2019 de Residus i Sòls contaminats.

Els Agents de Medi Ambient van detectar, durant una inspecció rutinària, el 2018, que l’anterior propietat de la finca estava executant uns moviments de terres sense haver presentat el pla de neteja. Posteriorment, un canvi de titularitat ha endarrerit el procés que, a partir d’ara, ja es podrà executar amb totes les garanties ambientals.

Amb aquesta primera acció al camp de tir de Can Trujillo, s'inicien les previsions establertes en la Mesura 3.2.11 del Pla d'actuació ambiental en els camps de Tir del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears, amb l'objectiu que aquests espais degradats assoleixin la qualitat ambiental del seu mateix entorn que compta amb importants figures de protecció.