LOGO CAIB
Contingut
28 octubre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

Vint persones en risc d’exclusió social han disposat d’una oportunitat laboral gràcies a l’Impost de Turisme Sostenible NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Vint persones en risc d’exclusió social han disposat d’una oportunitat laboral gràcies a l’Impost de Turisme Sostenible

El projecte, presentat per l’IBANAT, s’ha executat a quatre parcs naturals de l’arxipèlag

El projecte «Gestió i conservació dels espais naturals protegits amb persones en risc d’exclusió social», finançat amb fons de l’impost de turisme sostenible (ITS), ha finalitzat l’execució durant la primera quinzena d’octubre. El balanç final és de vint persones contractades per a un total de 3.215 jornals.

El projecte, presentat per l’Institut Balear de Natura (IBANAT), estava dividit en quatre lots i s’ha executat un pressupost de 254.535,33 €.

El treballs s’iniciaren dia 1 d'agost del 2019 i la data prevista de finalització era el 31 de juliol de 2020. Amb la declaració de l’ estat d’alarma per la Covid 19 i les restriccions a la mobilitat se va autoritzar l’ampliació de la data de finalització fins al mes d’octubre.

El treballs que s’han executat són els següents:

Actuacions de protecció i conservació del litoral i zones sensibles del Parc Natural de Mondragó. (Adjudicat a l’associació Estel de Llevant):

- Restauració de marges de pedra en sec.

- Instal·lació de senyals per informar als visitants del parc dels valors ambientals del mateix.

- Eliminació flora al·lòctona.

- Manteniment de repoblacions vegetals.

- Treballs de restauració ambiental del sistema dunar de s'Amarador.

- Feines per a la conservació dels ecosistemes agrícola-forestals del Parc Natural.

Rehabilitació d’hàbitats degradats al Parc Natural de la península de Llevant i a les finques públiques d’Es Canons i Sa Duaia mitjançant actuacions de millora en la vegetació i la reforestació amb especies autòctones. (Adjudicat a l’associació Estel de Llevant):

- Feines manuals de millora forestal (poda, desbrossament..)

- Eliminació d’espècies vegetals invasores.

- Treballs de manteniment de camins i itineraris.

-Tasques de sembra o plantació de espècies vegetals autòctones en aquells llocs on la regeneració natural ha estat escassa.

Rehabilitació d’hàbitats degradats per flora al·lòctona al Parc Natural Ses Salines d’Eivissa i Formentera. (Adjudicat a l’associació Apfem Arktua):

- Eliminació de plantes invasores en el parc, especialment en les zones dunars.

- Selecció i retirada a abocador d’escombraries i restes de vegetals eliminats.

Actuacions de conservació al Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos. (Adjudicat a la associació Estel de Llevant):

- Eliminació de flora al·lòctona en el parc, especialment a les zones dunars.

- Recollida i retirada d’enderrocs i fems que la mar ha tret o generats per l’activitat humana i que es troben a la zona litoral i en els sistemes dunars.

- Treballs de revegetació.

- Petites feines de manteniment dels equipaments del parc en les zones del litoral i proximitats.