LOGO CAIB
19 de octubre de 2017Conselleria de Salut

Vint-i-tres persones s’incorporen a l’idiSBa gràcies al projecte “Joves talents en recerca en salut” NNota Informativa

Foto de noticia
La consellera de Salut anuncia que l’impost de turisme sostenible finançarà amb 1,2 milions d’euros un projecte per captar i retenir investigadors a l’Institut

Vint-i-tres persones s’incorporen a l’idiSBa gràcies al projecte “Joves talents en recerca en salut”

Gómez aposta per convertir l’Institut en un “pol d’atracció de talent investigador que contribueixi a unes illes més innovadores i socialment equitatives i sostenibles”
Vint-i-tres persones s’han incorporat a l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) a través del projecte JoTRes (“Joves talents en recerca en salut), tal com ha informat la consellera de Salut, Patricia Gómez, que avui els ha donat la benvinguda al centre. D’altra banda, durant l’acte, la consellera també ha anunciat la concessió a l’IdISBa d’un projecte de captació de talent investigador amb un pressupost d’1,2 milions d’euros amb càrrec a l’impost de turisme sostenible de 2017.
“L’establiment de programes ambiciosos en l’àmbit de la captació, capacitació i consolidació de recursos humans per a  la recerca, juntament amb el desplegament d’un marc normatiu que permeti, protegeixi i impulsi la carrera investigadora a l’IdISBa, ha de servir per convertir aquest Institut en un pol d’atracció de talent investigador que contribueixi a unes illes més innovadores i eficients, socialment equitatives i sostenibles”, ha dit Gómez, que ha estat acompanyada per la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera; el director gerent de l’IdISBa, David Martínez, i el director científic de l’IdISBa, Miquel Fiol.
A més, la consellera ha recordat que l’activitat de recerca que es du a terme a l’Institut té un important retorn econòmic. Així, ha dit, “per cada euro invertit per part de la Comunitat Autònoma en el seu funcionament, els investigadors aconsegueixen captar tres euros de fonts externes a la Comunitat”.
El projecte JoTRes forma part del Programa “SOIB Joves-Qualificats Sector Públic”, el qual promou la contractació de joves en situació d’atur d’entre 18 i 29 anys, perquè tenguin una primera feina relacionada amb allò que han estudiat (estudis universitaris o grau superior de formació professional). Els contractes són en modalitat de pràctiques, tenen una durada de 15 mesos, i estan cofinançats pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears i pel Fons Social Europeu, amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i a la iniciativa d’ocupació juvenil.
L’objectiu principal del projecte JoTRes és dur a terme un programa de capacitació de personal qualificat jove en l’àmbit de la recerca en salut que permeti incrementar les seves possibilitats de trobar una feina en el futur i fomentar les vocacions científiques. Així, els 23 joves contractats en el projecte participaran en el desenvolupament de projectes de recerca i innovació que es duen a terme en el si de l’IdISBa amb un alt valor afegit i un elevat potencial de generació de resultats en salut.
A més, el projecte anirà acompanyat d’una sèrie d’accions adreçades a impulsar l’Estratègia de recursos humans en recerca a l’IdISBa, la qual cosa inclou la definició d’un pla d’igualtat i atenció a la diversitat i un projecte per fer visible la dona investigadora, la definició d’una política de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit seguint les directrius de la Comissió Europea i la definició i implantació d’un pla de comunicació i divulgació.
Un dels objectius estratègics i prioritaris de l’IdISBa és dur a terme accions de captació i retenció de talent en recerca, per tal d’assolir una massa crítica d’investigadors i consolidar l’Institut com un centre de referència en recerca en salut que contribueixi al benestar de la població, a la qualitat assistencial i al desenvolupament d’un nou model productiu basat en el coneixement i la innovació que impulsi la diversificació del nostre model econòmic. Cal destacar que la Comissió Europea va concedir a l’IdISBa el guardó “Excel·lència en Recursos Humans en Recerca” a principis de l’any 2017 pel seu compromís en la millora contínua de les seves polítiques de recursos humans.
Programes de captació de talent finançats per l’impost de turisme sostenible
Durant l’acte de benvinguda als 23 joves, la Consellera ha anunciat que s’ha aprovat concedir a l’IdISBa un projecte de captació de talent investigador amb una durada total de 4 anys i un pressupost d’1.212.000,00€ amb càrrec a l’impost de turisme sostenible de 2017.
Aquest projecte inclou dos programes amb els quals es pretén atreure a l’IdISBa talent investigador amb una trajectòria internacional reconeguda. Així, el programa RADIX s’adreça a la contractació d’investigadors principals emergents amb una trajectòria d’excel·lència en l’àmbit internacional i amb projecció de lideratge perquè s’incorporin a la plantilla investigadora de l’IdISBa. Els candidats seleccionats establiran i lideraran noves línies de recerca en àrees considerades estratègiques per al sistema de salut de les Illes Balears.
D’altra banda, el programa FOLIUM captarà investigadors postdoctorals per incorporar-se a grups o línies de recerca liderades de forma preferent per investigadors emergents a l’IdISBa.
Aquests dos programes, que suposaran la incorporació a l’IdISBa de 10 investigadors nous, s’iniciaran el 2018 i s’afegiran als programes ja començats durant el 2017: el programa “García-Palmer”, de pràctiques d’estiu per a estudiants universitaris, i el Programa d’Estabilització d’Investigadors Emergents.
Gómez ha recalcat que aquestes accions han estat possibles gràcies a l’increment d’un 48 % del pressupost de l’IdISBa en els dos darrers anys, i ha manifestat la seva confiança que es mantindrà aquesta tendència en el pressupost de l’any 2018.
A més, la consellera ha recordat que la Conselleria treballa en el projecte de decret de carrera investigadora de l’IdISBa, mitjançant el qual es regularà l’accés a la professió, la promoció professional i l’estabilització laboral, per fomentar la contractació indefinida dels investigadors i contribuir a evitar la pèrdua de talent investigador. A més, aquest decret també establirà mesures que promoguin la igualtat de gènere en l’accés i la promoció de la carrera investigadora.