LOGO CAIB
Contingut
28 novembre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori

Una trentena d’empreses, entitats i centres renoven el compromís amb el medi ambient a través del distintiu EMAS NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Una trentena d’empreses, entitats i centres renoven el compromís amb el medi ambient a través del distintiu EMAS

La Comissió Europea el considera un model d'excel·lència de gestió ambiental

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han entregat, aquest dijous, els distintius ambientals EMAS als establiments, empreses i serveis que han renovat l’acreditació en aquest sistema europeu de gestió ambiental.

El distintiu EMAS, acrònim d’Eco-Management and Audit Scheme (Sistema de Gestió i Auditoria Ambientals), s’entrega a aquelles empreses i organitzacions que s’inscriuen o es renoven, de manera voluntària, en el sistema de gestió ambiental basat en el Reglament de la Comissió Europea 1221/2009.

Enguany s’han entregat 28 plaques que corresponen a 28 centres de 9 empreses o entitats.

- Activitats generals d’administració pública, concretament, per la gestió integral de platges (1 entitat): Ajuntament de Muro.

- Arts gràfiques i activitats relacionades (2 empreses): Gráficas Planici, SA, i Industrias Gráficas Mallorquinas, SA.

- Explotació d'instal·lacions a ports esportius (2 empreses): Club de Mar-Mallorca i Serveis Marítims Port d’Eivissa, SL (Marina Ibiza).

- Hotels, allotjaments i similars (2 empreses): Tenedora Aguamarina, SA (Blau Privilege Porto Petro Beach Resort & SPA) i Tuex, SA (Hotel Ivory Playa).

- Transport aeri i activitats annexes (2 entitats i 21 centres): Aeropuerto de Menorca AENA SME, SA, i Air Europa Líneas Aéreas, SAU.

Mir ha donat l’enhorabona a tots els distingits i els ha agraït «l’esforç i la implicació per implantar la qualitat ambiental, la millora del comportament ambiental, la participació i transparència, d’acord amb el sistema de gestió ambiental europeu EMAS».

Sansó, per la seva banda, ha volgut agrair també l’esforç i la implicació de totes les empreses i ha valorat positivament la voluntat per mantenir els estàndards de qualitat, sostenibilitat i bones pràctiques ambientals.

La Direcció General de Residus i Educació Ambiental, a través del programa ECOTUR, és l’encarregada de promoure la implantació voluntària d’aquest instrument a les organitzacions públiques i privades de les Illes Balears.

El Reglament europeu EMAS defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals obert a qualsevol tipus d'organització en l'àmbit internacional i independentment de la seva activitat.

El model de sistema de gestió ambiental d'aquest Reglament està basat en la norma ISO 14001 i proposa una sistemàtica eficaç per ajudar les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua l’acompliment ambiental. No obstant això, EMAS conté requisits propis que el converteixen en un model d'excel·lència per a la gestió ambiental.

En aquest sentit, el conseller n’ha destacat els aspectes següents:

• Obliga a establir uns indicadors de comportament ambiental per analitzar i mesurar l’ús eficient dels recursos des d’una perspectiva de cicle de vida i un pensament basat en risc.

• Permet, no només assegurar el compliment legal, sinó anticipar-se a l’aprovació de nous requisits de caràcter ambiental, la qual cosa contribueix a minimitzar riscs des d’un enfocament preventiu i a identificar noves oportunitats de negoci.

• Requereix obligatòriament la implicació dels empleats, fent-los conscients de la importància de la seva participació en el sistema de gestió.

• La Declaració Ambiental validada per un verificador independent i acreditat és una eina de comunicació potent que ajuda l’organització a fer valer l’esforç derivat de la implantació d’un sistema de gestió ambiental. A més a més, comporta un exercici de transparència que és reconegut per totes les parts interessades, incloses les administracions públiques.

• Suposa un motor per a la innovació, atès que promou la millora contínua, tot obligant l’organització a investigar nous objectius de reducció de consums, canvis en els processos o recerca de materials menys contaminants.