LOGO CAIB
Contingut
28 febrer 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Menorca han obtingut el distintiu de qualitat de la direcció general de Consum NNota Informativa

Foto de noticia

Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Menorca han obtingut el distintiu de qualitat de la direcció general de Consum

L’objectiu del codi de bones pràctiques és promoure posicions actives envers els drets dels consumidors i usuaris
Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Menorca han obtingut el distintiu de qualitat de la Direcció General de Consum. Així ho ha anunciat avui el director general de Consum, Francesc Dalmau, durant l’acte de lliurament del segell a les companyies que han demostrat que compleixen el codi de bones pràctiques impulsat per Consum. La cita ha tengut lloc a la seu del Consell Insular de Menorca i hi ha participat també la presidenta de la institució, Susana Mora.
 
Dalmau ha explicat que l’obtenció del distintiu de qualitat vol dir que les empreses han superat el procés d’avaluació i control estricte dels inspectors de consum, els quals han constatat que compleixen tots els requisits que recull el codi de bones pràctiques. Per això, el director general els ha felicitat.
 
Per la seva banda, Mora ha volgut destacar que aquest distintiu de qualitat és una molt bona iniciativa, ja que reconeix la professionalitat i qualitat de servei que donen algunes empreses a la nostra comunitat i, alhora, fomenta les bones praxis dins l'activitat del lloguer de vehicles. Per això, el Consell ha volgut que aquest mateix segell de qualitat serveixi com a pla de modernització per a les empreses que l'hagin adquirit.
 
Durant l’acte, Francesc Dalmau ha aprofitat per recordar que la creació del segell de qualitat, juntament amb el reforç de les inspeccions i la posada en marxa del sistema de reclamació telemàtica sense necessitat de disposar de DNI electrònic, forma part de les iniciatives que impulsa la Direcció General de Consum per combatre les pràctiques abusives i deslleials que es produeixen en aquest sector, i per defensar els drets dels consumidors, tal com estableix la Constitució espanyola.
 
Així mateix, el director general s’ha referit al procés d’avaluació i ha destacat que també ha servit per ajudar les empreses a fer un repàs exhaustiu del seu grau de compliment de les obligacions envers els drets dels consumidors i per corregir possibles deficiències relacionades o no amb el codi. En aquesta labor, ha destacat, els inspectors han fet una tasca fonamental.
 
En aquest sentit, ha agraït a la quinzena de companyies, integrades dins l’Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor, l’Associació Balear de Lloguer de Vehicles sense Conductor (BALEVAL) i l’Associació Empresarial de Vehicles de Lloguer de Balears (AEVAB), l’esforç que han fet per posar-se al dia i s’ha declarat convençut que aquest distintiu és una garantia de qualitat i seguretat que pot repercutir de manera positiva en el moment que un consumidor ha de decidir contractar amb una empresa o una altra. Igualment, ha indicat que tant la firma del codi com el procés d’avaluació continuen en marxa i s’hi poden afegir noves empreses.
 
El director general s’ha mostrat satisfet per la bona acollida del codi, ja que fins ara l’han firmat un centenar d’empreses de les Balears i continua obert a noves adhesions.
 
Cal recordar que el juliol de 2017 la Direcció General de Consum ja va atorgar el distintiu de qualitat a una quarantena de companyies de Mallorca i, l’octubre de 2017, a una vintena d’empreses d’Eivissa i Formentera. Totes havien signat abans el codi.
 
Condicions del codi, política de preus i de combustible
 
Amb la signatura del document, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors.
 
Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.
 
Així mateix, en virtut del codi, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. La publicitat de les prestacions accessòries i dels preus d’aquestes prestacions s’ha de donar de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta manera, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.
 
Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple al lliurament i a la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia pot escollir altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals pel proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec pel proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.
 
A més, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol·licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.
 
Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.
 
Quan l’Administració ha comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorga el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.
 
Conveni d’autorregulació del sector
 
Consum també ha impulsat la signatura d’un conveni amb les patronals de cotxes de lloguer segons el qual les associacions han de vetllar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no ho fan, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris.
 
Així mateix, les associacions es comprometen a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum. Finalment, en virtut del conveni, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetli pel compliment dels objectius d’aquest conveni.
 
Més informació a:
 
www.portalconsum.caib.es
Twitter: @IBConsum
Telèfon gratuït d’atenció a la persona usuària: 900 166 000