LOGO CAIB
Contingut
6 juliol 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Mallorca i Menorca reben el distintiu de qualitat de Consum NNota Informativa

Foto de noticia
L’objectiu del codi de bones pràctiques és promoure posicions actives envers els drets dels consumidors i usuaris

Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Mallorca i Menorca reben el distintiu de qualitat de Consum

El director general de Consum, Francesc Dalmau, ha lliurat els segells i en total ja són 90 les empreses que el tenen
La Direcció General de Consum ha concedit el distintiu de qualitat a una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Mallorca i Menorca, que han demostrat que compleixen el codi de bones pràctiques envers els consumidors. En total ja són 90 les companyies, petites i grosses, que han obtingut el segell a les Illes Balears, tal com ha indicat el director general Francesc Dalmau durant l’acte de lliurament a Palma.
 
Dalmau ha explicat que l’obtenció d’aquest distintiu vol dir que les companyies han superat el procés d’avaluació i control estricte dels inspectors de consum, els quals han constatat que compleixen tots els requisits que recull el codi de bones pràctiques. Per això, el director general els ha felicitat.
 
Concretament, a Mallorca han rebut el segell Sixt Rent a Car, Europcar, Blaurent, Iscar Rent a Car, Autos Riera, Autos Arbona, Arash Rent a Car, Centauro Rent a Car i Wiber Rent a Car Spain, SL. Les empreses de Menorca són Autos Llonga, Autos Villa Cars, Binicars, Nuracar, Miramar Rent a Car i Autos Motorcraft Menorca, SL. La llista completa de les empreses amb el distintiu de qualitat és públic i es pot consultar a portalconsum.caib.es.
 
El director general ha aprofitat per recordar que el segell contribueix a combatre les pràctiques abusives i deslleials que es produeixen en aquest sector i a defensar els drets dels consumidors, tal com estableix la Constitució espanyola.
 
A més, el procés d’avaluació per obtenir el distintiu ajuda les empreses a fer un repàs exhaustiu del seu grau de compliment de les obligacions envers els drets dels consumidors i per corregir possibles deficiències relacionades o no amb el codi. En aquesta labor, ha destacat, els inspectors han fet una tasca fonamental.
 
Dalmau s’ha declarat satisfet perquè s’hi han incorporat també empreses grosses i ha dit que està convençut que aquest distintiu és una garantia de qualitat i seguretat que pot repercutir de manera positiva en el moment en què un consumidor ha de decidir contractar amb una empresa o una altra. Igualment, ha indicat que tant la firma del codi com el procés d’avaluació continuen en marxa i s’hi poden afegir noves empreses.
El director general ha agraït a totes les companyies que s’han adherit fins ara al codi, i que estan integrades dins l’Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor, l’Associació Balear de Lloguer de Vehicles sense Conductor (BALEVAL) i l’Associació Empresarial de Vehicles de Lloguer de Balears (AEVAB), l’esforç que han fet per posar-se al dia.
 
Dalamu s’ha mostrat satisfet per la bona acollida del codi, ja que fins ara l’han firmat un centenar d’empreses de les Balears i continua obert a noves adhesions.
 
Cal recordar que el juliol de 2017 la Direcció General de Consum ja va atorgar el distintiu de qualitat a  40 companyies de Mallorca; l’octubre de 2017, a 22 empreses d’Eivissa i Formentera, i el febrer de 2018, a 13 de Menorca. Totes havien signat abans el codi.
 
 
Condicions del codi, política de preus i de combustible
 
Amb la signatura del document, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors.
 
Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.
 
Així mateix, en virtut del codi, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. La publicitat de les prestacions accessòries i dels preus d’aquestes prestacions s’ha de donar de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta manera, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.
 
Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple al lliurament i a la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia pot escollir altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals pel proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec pel proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.
 
A més, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol·licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.
 
Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.
 
Quan l’Administració ha comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorga el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuren en una llista que es publica en el Portal del Consumidor.
 
Conveni d’autorregulació del sector
 
Consum també ha impulsat la signatura d’un conveni amb les patronals de cotxes de lloguer segons el qual les associacions han de vetllar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no ho fan, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris.
 
Així mateix, les associacions es comprometen a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum. Finalment, en virtut del conveni, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetli pel compliment dels objectius d’aquest conveni.
 
Més informació a:
 
www.portalconsum.caib.es
Twitter: @IBConsum
Telèfon gratuït d’atenció a la persona usuària: 900 166 000