LOGO CAIB
Contingut
7 febrer 2018| <9ªL> Presidenta

Una llei permetrà al Consell de Formentera regular l’accés i la circulació de vehicles durant determinats períodes de l’any NNota Informativa

Foto de noticia

Una llei permetrà al Consell de Formentera regular l’accés i la circulació de vehicles durant determinats períodes de l’any

La presidenta Armengol presenta l’avantprojecte d’aquesta norma davant el Consell d’Entitats de l’illa
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha presentat avui un avantprojecte de llei que ha de permetre al Consell de Formentera regular l’entrada i la circulació de vehicles durant determinats períodes de l’any. Es tracta de la Llei de mesures urgents de sostenibilitat ambiental i turística per a l’illa de Formentera, que s’explicarà avui vespre al Consell d’Entitats. A la presentació hi participaran la cap de l’executiu, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el president del Consell, Jaume Ferrer.
 
La redacció d’aquest avantprojecte respon a una petició del Consell formenterenc, aprovada per unanimitat en el ple del passat 20 de desembre. El seu objectiu és donar eines a la institució insular per solucionar els problemes de congestió de vehicles que pateix durant els mesos d’estiu. La norma tindrà la força d’una llei autonòmica, però deixa en mans del Consell la facultat de decidir les mesures concretes que s’aplicaran.
 
“Hem trobat una fórmula per regular els vehicles a Formentera, bastant-nos en les competències de mobilitat sostenible”, ha indicat Armengol, qui també ha recordat el debat social que ha precedit la redacció d’aquest avantprojecte de llei. La cap de l’executiu ha destacat que aquesta aposta de tirar endavant una llei autonòmica d’aquestes característiques és “valenta i decidida des del punt de vista ecològic i ambiental”. Tot seguit, ha recordat que per fer-la possible “es necessita una bona xarxa de transport públic i un bon plantejament de mobilitat a l’illa”. Així mateix, la presidenta ha destacat que el Govern és conscient que Formentera “és una illa petita, un territori limitat i fràgil” i que aquesta regulació neix d’un plantejament unànime a l’illa tant políticament com socialment.
 
Per la seva banda, el conseller Pons ha detallat el contingut de la proposta normativa.
 
Què diu l’avantprojecte
L’avantprojecte de llei declara la necessitat d’adoptar mesures específiques per vetllar per la sostenibilitat ambiental i econòmica de Formentera. Per aquest motiu, faculta el Consell per adoptar, en el període temporal que consideri oportú, les mesures següents:
 
  • Limitar l’entrada de vehicles i la circulació de vehicles en funció de criteris mediambientals.
  • Establir un nombre màxim de vehicles de lloguer.
  • Potenciar l’ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat.
  • Dur a terme projectes destinats a assolir més sostenibilitat ambiental.
 
A més a més, l’avantprojecte estableix un règim inspector i sancionador que ha d’assegurar que es compleixin les mesures plantejades.
 
Pel que fa a la restricció de desembarcament i circulació de vehicles de motor en un període determinat, preveu incloure excepcions, com els vehicles dels residents, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de servei públic, els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres. Els vehicles que estiguin autoritzats hauran de dur un distintiu obligatori. Així mateix, el Consell podrà establir un sostre de vehicles en circulació i es podrà establir un sistema de reserva prèvia per autoritzar-ne l’entrada a l’illa.
 
En relació amb els vehicles de lloguer, el Consell podrà fixar el nombre màxim de vehicles que podran entrar i circular a l’illa. A més, la llei inclou mesures com l’obligació dels parcs mòbils oficials de substituir progressivament la flota per vehicles elèctrics o no contaminants. També faculta el Consell per limitar temporalment els vehicles a motor en espais amb valors naturals, patrimonials o paisatgístics.
 
A més, preveu mesures de foment de la sostenibilitat, amb la creació d’un programa d’actuacions que tindrà una vigència mínima de dos anys. Per altra banda, el Consell haurà d’elaborar una memòria anual per avaluar els resultats. També s’impulsaran mesures, com ajuts públics, foment de la mobilitat no motoritzada i ampliació de la xarxa de punts de càrrega elèctrica.
 
El Govern preveu que, després de la tramitació parlamentària, la nova llei ja pugui estar en vigor l’estiu de l’any que ve.
 
Dades d’interès
Formentera compta amb una flota permanent de devers 20.700 vehicles. Entre aquests, s’inclouen els 10.749 vehicles censats i una flota d’unes 8.000 motos de lloguer i uns 2.000 cotxes de lloguer.
 
L’illa compta amb una població de 12.905 residents i una mitjana mensual de trànsit de vehicles per via marítima que oscil·la entre els 24 vehicles diaris de mitjana el gener fins als 1.295 vehicles diaris de mitjana a l’agost. La intensitat del trànsit un dia d’agost és de 50.872 vehicles, tot i que tota la xarxa viària és de tan sols 38,5 quilòmetres.
 
Un estudi realitzat durant la primera quinzena d’agost de 2017 constata que la intensitat del trànsit ha augmentat els darrers vuit anys i que l’illa pateix congestió a l’estiu.