LOGO CAIB
Contingut
28 setembre 2018| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Un nou decret adaptarà la gestió de residus sanitaris a la situació actual amb noves condicions per emmagatzemar-los i recollir-los NNota Informativa

Foto de noticia

Un nou decret adaptarà la gestió de residus sanitaris a la situació actual amb noves condicions per emmagatzemar-los i recollir-los

Es poden fer aportacions a la normativa fins al dia 19 d’octubre
La gestió dels residus sanitaris es regularà per un nou decret que es troba a informació pública fins al dia 19 d’octubre. La normativa vigent, de 1996, necessitava ser revisada per donar resposta a les necessitats actuals, especialment pel que fa a les condicions d’emmagatzematge, els terminis i la recollida de residus. Per això, la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en col·laboració amb la Conselleria de Salut han redactat aquest nou text al qual es poden fer aportacions durant tres setmanes.
 
Actualment les Illes Balears compten amb més centres que generen residus sanitaris que fa 22 anys. També hi ha més tipus de centres que abans i la tecnificació d’aquests, l’experiència adquirida i l’evolució de la normativa ha fet necessària una adaptació en la gestió dels residus produïts per aquest sector.
 
Igualment, en el temps transcorregut des de l’anterior decret, que va ser pioner en el seu moment a tota Europa, s’han incorporat a la legislació, amb caràcter bàsic, diverses normes que afecten els residus en general i els sanitaris en particular i que s’han de tenir en compte. Aspectes com els relatius a l’Administració electrònica, la planificació o el repartiment competencial en l’àmbit de Illes Balears han fet necessària la revisió de la norma encara vigent.
 
En el nou decret s’han actualitzat conceptes, s’han inclòs dins el seu àmbit d’aplicació a les activitats relacionades amb la cura i millora estètica i s’ha reorganitzat la classificació dels residus ajustant-se a la Llista europea. Així mateix, el nou decret preveu l’aplicació de nous criteris tècnics en la gestió per tal de garantir una màxima protecció de la salut pública i el medi ambient.