LOGO CAIB
Contingut
21 setembre 2018| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Un centenar de professionals participen a la I Jornada sobre Serveis Socials i salut mental NNota Informativa

Foto de noticia

Un centenar de professionals participen a la I Jornada sobre Serveis Socials i salut mental

Aquesta formació específica s’emmarca en la creació d’una xarxa pública d’atenció social a les persones amb diagnòstic de salut mental a les Illes Balears
Més de cent professionals s’han reunit avui a la I Jornada de Serveis Socials i salut mental, organitzada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació al centre PalmaActiva. Es tracta d’una jornada formativa destinada a professionals dels serveis socials, dels serveis de salut i d’entitats socials, que té com a objectiu donar a conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant a les nostres Illes en l’atenció social a persones amb diagnòstic de salut mental, així com altres models d'atenció social a altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol.
 
Aquesta primera jornada esdevé paral·lela a la creació, durant aquesta legislatura, d’una xarxa pública d’atenció social a les persones amb problemes de salut mental, una estructura de serveis públics fins ara inexistent a les Illes Balears, ja que eren les entitats socials les quals a través de subvencions duien a terme diversos programes. La creació d’una estructura bàsica d’atenció a aquest col·lectiu, incorporada a la Cartera bàsica de serveis socials de Balears i concertada amb entitats del Tercer Sector, va ser un dels compromisos que va assumir la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. La nova xarxa d’atenció social a persones amb diagnòstic de salut mental a les Illes Balears inclou el nou servei públic de suport a l’habitatge, concertat amb les entitats socials que ofereix 80 places; 200 places de servei ocupacional concertat; l’obertura del centre Sa Riera, el primer centre públic ocupacional de gestió directa; el servei d’acompanyament i el servei d’habitatges tutelats.
 
A les jornades, a més del director general de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Juan Manuel Rosa, i el director de Planificació i Serveis Socials, Andreu Horrach, hi han participat Abelardo Rodrí­guez,  coordinador de la Xarxa Pública d’Atenció Social a Persones amb Malaltia Mental Greu i Duradora de la Comunitat de Madrid, i  Mi­guel Simón, del Servei de Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència de la Junta d’Extremadura.