LOGO CAIB
22 de març de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

3.600 hectàrees de les Illes Balears es reguen amb aigües depurades NNota Informativa

Foto de noticia

3.600 hectàrees de les Illes Balears es reguen amb aigües depurades

El conseller Vidal visita la bassa d’Algaida–Montuïri en el Dia Mundial de l’Aigua
Les aigües depurades actualment permeten regar, mitjançant les tretze basses de reg que hi ha a les Illes Balears, 3.600 hectàrees, de les quals 2.820 es troben a Mallorca, 691 a Menorca i 85 a Eivissa. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha iniciat la construcció d’una nova bassa, la d’Algaida–Montuïri, que s’afegirà a aquestes tretze. Avui, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el conseller Vicenç Vidal ha visitat les obres d’aquest projecte, que ha qualificat com a «exemplar, per la reutilització i el tancament del cicle d’un bé escàs com l’aigua».
 
Aquesta nova bassa millorarà el tractament de l’aigua de la depuradora d’Algaida–Montuïri i beneficiarà la Comunitat de Regants de la zona, als quals facilitarà el reg a noves plantacions. També permetrà aprofitar tot el cicle integral de l’aigua i estalviar aigua del nostre subsòl. Tot plegat, tal com ha explicat el conseller Vidal, suposa «una millora mediambiental, perquè l’aigua rebrà un tractament més acurat, i una millora també per als agricultors, perquè es posa més aigua a la seva disposició». A totes les Illes Balears s’aprofita el 50 % de les aigües depurades potencialment reutilitzables, de les quals es poden beneficiar 1.500 regants.
 
Entre els anys 2018 i 2019, en la construcció de la nova bassa de reg s’hi invertiran 799.273,63 € per mitjà de l’empresa pública Tragsa. Els treballs permetran augmentar la capacitat del dipòsit actual de 580 m3, que es troba dins l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), fins als 14.389 m3 de la bassa de reg. A les Illes Balears es produeixen anualment 97 hm3 d’aigua depurada; dels que són potencialment reutilitzables (30,6 hm3), se n’aprofiten 15,3 hm3, majoritàriament en l’agricultura. El president de la Comunitat de Regants d’Algaida–Montuïri s’ha mostrat satisfet amb la nova instal·lació, perquè «suposarà una seguretat en el subministrament d’aigua de reg i permetrà ampliar cultius, a banda d’implicar un estalvi econòmic, ja que l’aigua arriba a peu de camp amb la pressió suficient, la qual cosa fa innecessari el consum elèctric per bombar-la».
 
Enguany, el lema principal triat per l’ONU per celebrar el Dia Mundial de l’Aigua és «La resposta és a la natura». A escala mundial, més del 80 % de les aigües residuals generades torna als ecosistemes sense ser tractades, 1.800 milions de persones utilitzen fonts d’aigua contaminada i les aigües no potables provoquen anualment la mort de 842.000 persones. Les oportunitats d’explotar les aigües residuals com a recurs són molt grans, ja que, degudament tractades, són una font d’aigua sostenible i assequible.