LOGO CAIB
Contingut
1 octubre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori

Surt a exposició pública l’Ordre que regularà les subvencions anuals a l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Surt a exposició pública l’Ordre que regularà les subvencions anuals a l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera

Els interessats disposen de quinze dies hàbils per a presentar-hi al·legacions

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dimarts, la resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per mitjà de la qual se sotmet a informació pública l’esborrany de l’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera.

Els interessats disposen de quinze dies hàbils a partir de demà, dimecres, per a presentar-hi al·legacions. Aquestes s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (carrer del Gremi dels Corredors, 10, 1, polígon de Son Rossinyol de Palma) o a qualsevol dels llocs que determini l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat).

Es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» de la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es).

El text es pot consultar a la secció de «Destacats» de la pàgina web del Servei de Projectes d’Espais Naturals, a l'enllaç http://cort.as/-RDYb, i al Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

Amb l'aprovació de l’Ordre es vol donar compliment al Reial decret 1229/2005, de 13 d’octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat en les àrees d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals.

Aquestes subvencions tenen com a finalitat promocionar el desenvolupament sostenible de les poblacions incloses en les àrees d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera, sempre que les iniciatives i els projectes tenguin un impacte positiu sobre els valors naturals, ecològics, culturals, patrimonials i arquitectònics pels quals es va declarar el Parc Nacional. Les ajudes aniran destinades principalment a la millora d'infraestructures, activitats culturals i socials i a la creació d'ocupació en l'àmbit local. En el cas del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera, es considera que la zona d’influència socioeconòmica inclou els municipis de ses Salines i Palma.

Els destinataris d’aquestes subvencions són entitats locals, entitats empresarials, persones físiques, institucions sense afany de lucre i altres.