LOGO CAIB
5 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Surt a exposició pública el Pla Rector d’Ús i Gestió de s’Albufera des Grau de Menorca NNota Informativa

Foto de noticia

Surt a exposició pública el Pla Rector d’Ús i Gestió de s’Albufera des Grau de Menorca

Segons Vicenç Vidal, “es tracta d’una reivindicació històrica i una passa més en la protecció d’aquest espai, zona nucli de la Reserva de la Biosfera”
L'any 2003 es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc natural de s'Albufera des Grau, el qual recull la normativa bàsica en tant a la zonificació dels valors naturals del Parc, així com les línies genèriques pel que fa a la regulació de l'ús públic dins el seu àmbit territorial. El PORN, endemés, establia que en un termini màxim de dos anys s'havia d'aprovar el Pla Rector d'Us i Gestió (PRUG), alhora que li encomanava establir les mesures de regulació específiques respecte a l'ús públic de l'espai natural protegit, així com la regulació de les activitats econòmiques dutes a terme dins l'àmbit del Parc natural.
 
D'altra banda, la declaració de noves zones protegides d'àmbit europeu, els Llocs d'Interès Comunitari (LIC) i les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), coneguts també com espais de la Xarxa Natura 2000, i la transposició a l'ordenament jurídic estatal i autonòmic de diverses directives relacionades amb aquesta xarxa ecològica obliguen, no tan sols a aprovar els respectius Plans de Gestió dels LIC i ZEPA, sinó a que també s'aprovin i s'unifiquin en un sòl document aquelles normes reguladores dels diferents espais protegits que se solapin en un mateix lloc.
 
Donant compliment a aquestes prescripcions i atès que una part important dels espais Xarxa Natura 2000 del nord-est de Menorca coincideixen amb l'àmbit del Parc natural, el PRUG de s'Albufera des Grau i el Pla de Gestió de la Costa Nord de Menorca s'han unificat en un sòl document que avui han presentat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal acompanyat pel director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, el director del parc, Martí Escudero i el tècnic adjunt a la direcció, Ricard Borràs.
 
En aquest sentit, el conseller Vidal ha volgut expressar la importància de la presentació d'aquest document, "donant així compliment a una reivindicació històrica per aquest espai tan emblemàtic quinze anys després de la seva declaració, i el qual, a més, és la zona nucli de la Reserva de la Biosfera. 10.102 ha disposaran d'instrument de gestió". A més, Miquel Mir, director general d'Espais Naturals i Biodiversitat ha afegit que, " es tracta d'una fita molt important per l'illa de Menorca en temes de planificació i conservació  la qual ajudarà a garantir el futur d'aquest espai natural".

Des del 2003, any de declaració del Parc natural, hi ha hagut diversos intents de redacció i aprovació del PRUG, no obstant tots sense èxit. En aquest cas la seva redacció i tramitació ha estat una prioritat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per donar compliment a una necessitat específica de propi Parc, a més del compliment amb el que estipula el propi PORN.
 
Tant els Plans de Gestió de la Xarxa Natura 2000 com els PRUG són instruments de planificació d'àrees protegides per a garantir la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics. En ambdós casos els plans recullen tant les normes específiques en relació als usos i aprofitaments que s'han de complir a l'àmbit de cada espai, com les actuacions que cada una de les administracions competents han de dur a terme per tal de millorar l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies.
 
Pel que fa al Pla de gestió de la Costa Nord de Menorca, que inclou tot l'àmbit del PRUG, esdevindrà el document de planificació de set LICs declarats entre la Mola de Fornells i la Mola de Maó. En compliment de les dues directives europees en matèria de medi ambient, la Directiva d'hàbitats i la d'aus, aquest document es centrarà en la regulació concreta de tots els usos i activitats que es podran dur a terme dins l'àmbit territorial en qüestió. A més, n'establirà les prohibicions d'aquelles activitats que es considerin que poden tenir una afecció significativa sobre els hàbitats i espècies protegits, alhora que estipularà les activitats que requeriran d'autorització per poder dur-se a terme.
 
La diferència principal entre ambdós plans, unificats en un sol document, és que en el cas del Pla de gestió de Natura 2000 l'objectiu és la conservació dels hàbitats i de les espècies d'interès comunitari i/o protegides, mentre que l'objectiu final del PRUG, va més enllà de la protecció dels hàbitats i de les espècies i inclou també, entre els seus objectius, la conservació i la preservació dels valors geològics, culturals, socials i econòmics del Parc.
 
L'aprovació del PRUG és de vital importància per la gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau ja que permetrà solucionar determinats problemes històrics que han derivat en problemes de conservació i ús públic, com és el cas dels aparcaments de Favàritx. D'altra banda també permetrà clarificar la legalitat de determinats usos recreatius, com ara el bivac o la pernocta, les excursions marítimes, els fondejos, les recol·leccions de bolets, d'espàrrecs, de fruits silvestres, etc.
 
Demà dimarts, 6 de febrer surt a informació pública l’anunci del procediment per aprovar el pla de gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla rector d’us i gestió del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Un espai que, recordem està format per s'Albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap de Favàritx i a on es troba una gran diversitat d'ambients com són zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, penya-segats, platges, illots a zones marines.