LOGO CAIB
13 desembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Surt a exposició pública el Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 a Formentera NNota Informativa

Foto de noticia

Surt a exposició pública el Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 a Formentera

Inclou més de 8500 hectàrees repartides en cinc espais protegits
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’esborrany del Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 a l’illa de Formentera. D’aquesta manera, s’inicia la fase d’exposició pública del projecte. Durant els propers trenta dies, les administracions, entitats i ciutadania que ho considerin pertinent hi poden fer les al·legacions adients. 

El Pla de Gestió abraça un total de 8.518,49 hectàrees repartides en cinc espais de la Xarxa Natura 2000. D’aquests, tres comprenen llocs d’importància comunitària (LIC) d’àmbit exclusivament marí: Cala Saona, la Platja de Tramuntana i la Platja de Migjorn. Els altres dos (Cap de Barbaria i la Mola) són d’àmbit terrestre i marí. Estan considerats LIC i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).

Actualment, només els LIC i les ZEPA de la Mola i del Cap de Barbaria disposen d’un instrument de gestió parcial (només de l’àmbit marí). Un cop s’aprovi el Pla de Gestió, els cinc indrets assoliran la categoria de zona d’especial conservació (ZEC).

El document recull els valors ecològics i ecosistèmics presents en l’espai inclòs dins Natura 2000 a Formentera. D’una banda, descriu els hàbitats i espècies que el van fer mereixedor de formar part de la principal xarxa europea de protecció natural. De l’altra, precisa l’estat de conservació en què es troben actualment i defineix les amenaces i pressions a les quals es veuen sotmesos.
 
Dins l’espai Xarxa Natura 2000 a Formentera, s’ha contrastat la presència de 12 tipus d’hàbitats d’interès comunitari. D’aquests, cinc estan considerats d’interès prioritari, entre els quals trobam les praderies de posidònia, que ocupen el 30,14 % de la superfície inclosa dins el Pla de Gestió.

En aquest sentit, cal destacar que l’esborrany de Pla de Gestió ha tengut en compte la regulació definida en el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears i l’estudi diagnòstic de la situació actual i l’anàlisi de la capacitat d’acollida per al fondeig d’embarcacions de lleure en l’entorn de l’illa dut a terme pel Consell Insular de Formentera. El Pla de Gestió tindrà en compte, a més, que els cinc LIC i les dues ZEPA que l’integren són limítrofs amb altres espais marins de la Xarxa, en concret el Parc Natural de ses Salines, la Reserva Marina des Freus, la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i l’Espai Marí de Formentera i del sud d’Eivissa (aquest darrer, de gestió estatal). També identifica set àrees naturals d’especial interès (ANEI) i estableix que els instruments de gestió d’aquests espais hauran d’estar coordinats i ser coherents.

A més a més, també s’hi han recollit mesures per conèixer quin és el trànsit marítim (estudis de contaminació acústica a la mar) i altres per reduir l’impacte de la freqüentació turística (senyalització, acordonaments, etc.). Es preveuen també mesures de neteja del fons marí i de cavitats on es troben poblacions de ratapinyades, espècies també molt amenaçades. Finalment, inclou una sèrie de mesures de conservació per un valor total de 1.484.000 €.

El novembre de 2017, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ja va iniciar un procés de consulta pública per conèixer l’opinió dels interessats. D’acord amb les dades de Participació Ciutadana, es van fer 78 visites al document.
 
Per altra banda, durant l’elaboració d’aquest document també s’han dut a terme jornades de treball entre administracions i equips científics per tractar temes com les captures accidentals que sofreixen les aus marines en les arts de pesca i poder generar eines que siguin capaces de fer minvar la problemàtica. Aquest document recull mesures com la localització de les àrees de cria de les aus marines i el seguiment de les poblacions d’aquestes, la implantació de mesures de mitigació en les arts de pesca i la vigilància del compliment d’aquestes mesures.