LOGO CAIB
18 setembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Surt a consulta pública prèvia el procediment per aprovar el Decret del Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Oest d’Eivissa NNota Informativa

Foto de noticia

Surt a consulta pública prèvia el procediment per aprovar el Decret del Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Oest d’Eivissa

El Pla establirà uns criteris de conservació i protecció per tal de garantir la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari
Avui, 18 de setembre de 2018, surt l’anunci al Portal de Participació Ciutadana del web de CAIB del tràmit d’informació pública pel procediment que permetrà que els espais de la Xarxa Natura 2000, inclosos en el pla de gestió que actualment són LIC (des Vedrà–es Vedranell, Illots de Ponent d’Eivissa, Porroig, Cap Llentrisca–Sa Talaia i Costa de l’Oest d’Eivissa), a més de ser designats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC) puguin disposar en un futur d’un pla de gestió.
 
Les mesures establertes en el Pla també estaran encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivat la designació d’aquestes àrees com a LIC. D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC.
 
El procés de consulta té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania amb caràcter previ a la redacció del text, perquè les persones i organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, hi puguin opinar i realitzar aportacions.
 
Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova serien la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.
 
Per a més informació, consultau el document adjunt i mitjançant el Portal de Participació Ciutadana, podeu fer les aportacions que es considerin necessàries, de manera telemàtica, clicant sobre aquest enllaç:
https://www.caib.es/sites/participacio/ca/fcontacto/voleu_fer_aportacions_al_projecte_de_decret_pla_de_gestia_natura_2000_de_la_costa_oest_deivissa/ 
 
El termini és de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, per tant, fins al 8 d’octubre.