LOGO CAIB
Contingut
1 desembre 2018| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

S’obri la convocatòria d’ajudes per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

S’obri la convocatòria d’ajudes per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears

643 pagesos professionals se’n varen beneficiar el 2017, amb 3.925 euros de mitjana
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dissabte, la convocatòria d’ajudes d’enguany per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears. Els interessats poden començar a demanar les subvencions a partir de demà i fins al dia 31 de gener de 2019. L’import total de la convocatòria, de 2.900.000 €, prové de l’impost de turisme sostenible (ITS).

Amb aquesta línia d’ajuts es pretén compensar les despeses superiors que comporta el maneig d’explotacions diversificades i reconèixer la tasca beneficiosa que desenvolupen tant en l’àmbit agrícola com en l’ecològic.

En total, 643 pagesos professionals de les Illes Balears es varen beneficiar de la convocatòria de l’any passat, que varen obtenir, de mitjana, 3.925 euros. Per illes, a Mallorca se’n varen beneficiar 453 pagesos; a Menorca, 151; a Eivissa, 38; i un, a Formentera.

Una explotació agrària diversificada és aquella en la qual es duu a terme una gestió agrària determinada aprofitant els recursos naturals que té a l’abast d’una manera sostenible, en major o menor grau. Aquestes tasques de reutilització dels recursos —fems, purins, restes de poda, pastures, etc.— i de diversificació sovint comporten unes despeses addicionals de mà d’obra i maquinària, que no es produeixen en explotacions més intensives. A la vegada, però, aquesta gestió agrària diversificada genera serveis ambientals gratuïts que, encara que no estiguin reconeguts ni remunerats, beneficien el conjunt de la societat —l’absorció de CO2, la pol·linització per part d’abelles, la conservació del sòl fèrtil, el reciclatge de nutrients o la conservació del patrimoni genètic, com són les varietats locals i races autòctones, entre d’altres.

Així mateix, la dispersió parcel·lària de les explotacions i la mida de les parcel·les ha contribuït d’una manera extraordinària a la creació d’un paisatge agrari ric i divers, un sistema complex de relacions en molts d’àmbits entre l’ésser humà i la natura anomenat agroecosistema.

D’altra banda, el maneig d’aquestes explotacions és econòmicament menys eficient que les explotacions amb monocultius o sense producció qualificada. Això implica un gran desavantatge competitiu respecte d’altres modalitats d’explotació més intensives i tecnificades que es dediquen a uns pocs productes agraris.

Aquestes explotacions diversificades són el model de gestió agrària majoritari a les Illes Balears, el que estructura el territori i el que li atorga identitat. A causa de la seva capacitat de reacció econòmica baixa, són les que pateixen més greument les dificultats del sector i la competitivitat que exerceixen els grans productors.