LOGO CAIB
Contingut
17 març 2022Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

S’inicia la transformació del Consorci Centre Balears Europa en la nova Fundació de suport en Acció Exterior i Unió Europea de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

S’inicia la transformació del Consorci Centre Balears Europa en la nova Fundació de suport en Acció Exterior i Unió Europea de les Illes Balears

El ple de la Junta Rectora del Consorci Centre Balears Europa (CBE) ha aprovat aquest dijous l’inici del procediment per a la transformació del CBE en una fundació de nova creació del sector públic instrumental autonòmic, la Fundació de suport en Acció Exterior i Unió Europea de les Illes Balears, adscrita a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears.

L’acord aprovat pel ple de la Junta Rectora del CBE,  presidit per la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, inicia el procés per a l’extinció del consorci actual i la creació de la nova fundació, d’acord a la reestructuració prevista, amb l’objectiu d’afavorir una gestió més àgil de l’ens i com a suport i reforç de l’acció exterior i de la gestió de fons europeus de les Illes Balears.

Entre les seves finalitats, la fundació prestarà assistència i suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, en l’enfortiment institucional de les Illes Balears, el foment de la seva economia social i productiva, el seu desenvolupament sostenible i la promoció de totes aquelles accions que impulsin l’acostament i la cohesió de les Illes Balears amb la seva realitat europea i mediterrània, defensant la seva idiosincràsia i interessos davant les institucions de la UE, difonent els valors europeus davant la societat balear i fomentant les relacions amb altres territoris de la conca mediterrània.

Així mateix, fomentarà i donarà suport a aquestes direccions generals en accions i programes destinats a reforçar la presència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’exterior i a la promoció dels seus interessos en el territori de l’Estat i en la resta del món, especialment en aquells Estats i territoris amb els quals es mantenen vincles i llaços especials per raons històriques, culturals, lingüístiques, econòmiques o de naturalesa anàloga als mateixos.

A més, també prestarà el suport material i tècnic i l’assistència necessària per al funcionament de les delegacions del Govern en l’exterior i de la direcció general competent en acció exterior, així com el suport a les direccions d’acció exterior i fons europeus en la definició d’un sistema de governança eficaç per a la canalització d’inversions transformadores i projectes estructurals en l’àmbit dels fons europeus, el reforç de la capacitat administrativa per a l’accés als fons europeus, la potenciació de la col·laboració publicoprivada, i l’assessorament i acompanyament al sector privat en iniciatives d’interès socioeconòmic .

Aquest procés per a la creació de la Fundació de suport en Acció Exterior i Unió Europea de les Illes Balears suposarà una cessió global d’actius i passius i el traspàs del personal laboral propi del consorci a la nova fundació. El procés per a la creació d’aquesta nova fundació i l’extinció de l’actual consorci requerirà d’un proper acord del Consell de Govern per a la seva autorització i un acord definitiu per part de la Junta Rectora del CBE.