LOGO CAIB
1 setembre 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

S’inicia el període d’autoliquidació de l’impost del turisme sostenible per a la majoria d’establiments, a través de la modalitat d’estimació objectiva NNota Informativa

Foto de noticia

S’inicia el període d’autoliquidació de l’impost del turisme sostenible per a la majoria d’establiments, a través de la modalitat d’estimació objectiva

Prop del 95% dels hotels i altres establiments turístics tributen per aquest sistema i han d’ingressar la meitat de la recaptació prevista per a tot l’any 2018
 
A partir d’aquest dissabte 1 de setembre, s’inicia el període d’autoliquidació de l’impost del turisme sostenible per les estades meritades als establiments turístics –excepte els habitatges de lloguer turístic i els càmpings- que hagin triat la modalitat d’estimació objectiva, els quals han d’ingressar el 50% del total estimat de la recaptació anual del tribut per a l’any 2018. Prop del 95% dels establiments tributen a través d’aquest sistema.
 
Els propietaris d’aquests establiments disposen de 20 dies de període hàbil per a realitzar la primera autoliquidació corresponent a la recaptació de l’impost de 2018. En concret, han de calcular el 50% de la recaptació estimada per a tot l’any 2018, i efectuar-ne l’ingrés a compte de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), de la mateixa manera que s’ha fet des de l’entrada en vigor de l’impost el mes de juliol de l’any 2016.
 
La gran majoria d’hotels i establiments turístics han optat per la modalitat d’estimació objectiva i per tant han de realitzar a partir d’aquest dissabte la primera liquidació de l’impost. En concret, el 94,8% del total d'establiments i habitatges vacacionals ha tributat pel sistema de estimació objectiva i el 5,2% per la modalitat d’estimació directa, segons dades de l’ATIB.

El càlcul del 50% de la recaptació estimada per a tot l’any s’efectua a través dels mòduls, dels índexs i de les variables que pertoquin a cada establiment, segons categoria, dies d’obertura anuals, situació, illa de radicació, i altres ponderacions que recull el reglament de desenvolupament de la llei de l’impost. La quantitat resultant és la liquidació prèvia que cal ingressar a l’ATIB en un tràmit que, com tota la resta, es realitza de manera exclusiva per via telemàtica. La liquidació definitiva que completarà l’ingrés a compte per aquesta modalitat s’haurà de presentar durant el pròxim mes de gener.

Del procés d’autoliquidació que s’obre aquest dissabte en queden excloses dues modalitats d’establiments d’allotjament turístic, malgrat que també hagin optat pel sistema d’estimació objectiva. En aquest cas, tant els establiments de lloguer vacacional com els càmpings tenen reservat un procediment exclusiu, amb una liquidació definitiva que calcularà la mateixa ATIB, i que es remetrà als propietaris respectius per a la seva liquidació anual de 2018, en un període que anirà entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2019.