LOGO CAIB
19 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

S’adjudiquen les obres de millora del tram amb més avaries de la xarxa de sanejament de Sant Antoni de Portmany NNota Informativa

Foto de noticia

S’adjudiquen les obres de millora del tram amb més avaries de la xarxa de sanejament de Sant Antoni de Portmany

Se substituirà el tram entre l’EBAR de Xinxó i l’EDAR de Sant Antoni
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha adjudicat les obres per substituir el tram de la xarxa de sanejament general de Sant Antoni de Portmany entre l’estació de bombeig d’aigües residuals (EBAR) de Xinxó i l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sant Antoni de Portmany. Les obres, que s’iniciaran al mes d’abril, tendran un cost de 287.854,59€ i les realitzarà l’empresa Melchor Mascaró S.A.U, la qual va fer l’oferta econòmicament més avantatjosa.
 
Aquest tram es tracta dels 500 metres que més incidents pateixen de la xarxa, en la conducció d’impulsió a l’estació de bombeig de Punta Xinxó.  Les obres consistiran en la substitució d’un tram de la conducció d’impulsió existent de fibrociment per una nova conducció de polietilè.
 
El deteriorament d’aquesta conducció, degut a la seva antiguitat, ha fet que s’actuï d’urgència, mentre es desenvolupa un projecte que millorarà el conjunt de la xarxa, la redacció del qual s’ha adjudicat al mes de febrer.