LOGO CAIB
18 març 2020 Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL GOVERN APROVA NOVES MESURES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE L'ESTAT D'ALARMA A LES ILLES BALEARS CConsell de Govern extraordinari

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL GOVERN APROVA NOVES MESURES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE L'ESTAT D'ALARMA A LES ILLES BALEARS

/ El Consell de Govern ha acordat les mesures sanitàries que s’aplicaran als ports i aeroports

 

Avui el Consell de Govern s’ha reunit en sessió extraordinària per aprovar una sèrie de mesures destinades a pal·liar els efectes que implica la situació d’estat d’alarma a les Illes Balears. A més, també ha aprovat una declaració institucional per agrair a la ciutadania de les Illes Balears els esforços que fa durant aquests dies en què dura la situació excepcional d’emergència que vivim.

 

Tal com ha informat la portaveu de l’executiu, Pilar Costa, que ha comparegut per mitjà d’una comunicació de vídeo en línia des de la seu del Consell Insular d’Eivissa, s’ha aprovat un acord per establir les mesures especials de protecció que les autoritats sanitàries han d’aplicar als ports i aeroports de les Illes Balears mentre duri l’estat d’alarma per tal de contenir la propagació del virus de la COVID-19.

 

En primer lloc, s’estableix la restricció absoluta de l’entrada i sortida dels ports i aeroports de les Illes Balears per a totes les persones que no acreditin documentalment que han de fer un dels trajectes permesos d’acord amb l’Ordre ministerial que dicta el tancament dels ports i aeroports illencs. Aquesta prohibició no afecta les persones que hagin de prestar serveis laborals en aquestes instal·lacions.

 

En segon lloc, estableix que als aeroports i ports de Mallorca, Menorca i Eivissa, i al port de la Savina, a Formentera, s’hi ha de disposar de personal de la Conselleria de Salut i Consum per assistir els passatgers que hi arribin o que en surtin en qualsevol trajecte autoritzat per tal de valorar el seu estat de salut i fer les recomanacions pertinents.

 

En tercer lloc, les companyies aèries estan obligades a facilitar als passatgers un fullet informatiu amb les mesures que s’han d’adoptar davant el possible contagi de la COVID-19. A més, han de fer una enquesta als passatgers, que s’ha d’entregar als agents responsables del control de seguretat. En aquesta enquesta hi han de figurar les dades personals i el domicili del passatger, així com el motiu del seu viatge.

 

Pel que fa al transport de mercaderies, els conductors dels caps tractors dels contenidors que viatgin des del port d’origen fins a la destinació final sense solució de continuïtat han de romandre durant tota la travessia dins la cabina individual que tenguin assignada, la qual també ha de ser degudament desinfectada.

 

Finalment, aquests conductors han de rebre manutenció subministrada per la naviliera. A més, l’accés a la cabina i el desembarcament al port de destinació s’han de fer respectant les mesures fixades per les autoritats sanitàries.

 

Contractació pública

El Consell de Govern també ha aprovat un acord pel qual es concreten les mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública com a conseqüència de l’estat d’alarma i del que estableix l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19.

 

Aquest acord permetrà agilitzar la tramitació dels contractes de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del seu sector públic instrumental per dur a terme les actuacions que siguin oportunes per atendre les necessitats derivades de l’estat d’alarma.

 

En aquest sentit, s’aplicarà una tramitació d’emergència en la contractació pública per contractar el que sigui indispensable en l’àmbit objectiu i temporal per prevenir els danys derivats de la situació d’emergència o, si se’n produeixen, donar-hi solució.

 

Aquest és un acord similar al que ja es va prendre per fer front a les necessitats derivades de l’emergència provocada per les inundacions de l’octubre de 2018 al Llevant de Mallorca. L’objectiu és aconseguir una gestió tan eficient i àgil de l’Administració pública com sigui possible.

 

Instal·lacions del Govern de les Illes Balears

D’altra banda, s’han aprovat dos acords referents al lloguer i la concessió d’instal·lacions que depenen del Govern de les Illes Balears.

 

En primer lloc, s’ha aprovat un acord pel qual les empreses que estan instal·lades als immobles de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FundacióBit) no hauran de pagar l’arrendament mentre duri l’estat d’alarma. Aquesta mesura afecta 82 empreses que actualment ocupen les instal·lacions de la FundacióBit.

 

Així mateix, s’ha aprovat una mesura que afecta les empreses arrendatàries i concessionàries dels béns de titularitat de Serveis Ferroviaris de Mallorca perquè mentre duri l’estat d’alarma no hagin d’atendre el pagament dels seus cànons.

 

L’objectiu d’aquestes dues mesures és pal·liar els efectes que l’aplicació de l’estat d’alarma tengui sobre l’economia d’aquestes empreses.

 

Agraïment

Pel que fa a la declaració institucional, el Consell de Govern ha aprovat un text en què s’expressa l’agraïment del Govern a la ciutadania de les Illes Balears i es valora l’immens esforç que duu a terme aquests dies.

 

Es tracta d’un agraïment als treballadors i treballadores públics: als metges, al personal de neteja, a tot el personal docent i a totes les persones que demostren la importància de comptar amb uns serveis públics forts i ben dotats.

 

L’agraïment també s’estén a tots els empresaris, professionals i treballadors, tant autònoms com contractats: tant als que durant aquests dies continuen fent feina per garantir que la població d’aquestes illes rebrà els serveis essencials, com a tots els professionals que durant aquestes setmanes han hagut de fer un parèntesi en la seva activitat i que en els propers dies i setmanes hauran de fer front a una situació econòmica difícil i que ens obligarà a cercar entre tots la millor manera de fer-hi front.

 

L’agraïment s’estén també a totes les famílies de les nostres illes, i a la població en general, que fa un gran esforç per contenir aquest virus.