LOGO CAIB
Contingut
25 gener 2019| <9ªL> Conselleria de Presidència

Consell de Govern: S'AMPLIA EL TERMINI PER DEMANAR LES AJUDES DE LA COMARCA DE LLEVANT PERQUÈ SE’N PUGUIN BENEFICIAR EL MÀXIM DE PERSONES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S'AMPLIA EL TERMINI PER DEMANAR LES AJUDES DE LA COMARCA DE LLEVANT PERQUÈ SE’N PUGUIN BENEFICIAR EL MÀXIM DE PERSONES

\ Les ajudes per habitatge, vehicles sinistrats i defuncions es podran demanar fins a l’1 d’abril de 2019
\ S’inclouen els immobles amb activitat comercial o industrial duta a terme per un arrendatari


Avui el Consell de Govern ha aprovat una modificació del Decret 33/2018, de determinació de les ajudes per pal·liar els danys produïts per la torrentada que va afectar el Llevant de Mallorca el passat 9 d’octubre.

Amb aquest canvi, es modifica l’apartat 3 de l’article 2, per ampliar el termini per demanar les ajudes. Així doncs, el termini de sol·licitud finalitzarà l’1 d’abril de 2019, mentre que en un principi s’havia establert com a data límit el 31 de gener. La possibilitat que hi hagi beneficiaris de les ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions diferents dels sol·licitants que, a hores d’ara, no han presentat la seva sol·licitud d’ajuda, tot i ser copropietaris dels immobles en qüestió, sumat a l’existència de beneficiaris d’ajudes per defunció que resideixen a l’estranger, han fet recomanable aquesta ampliació de termini.

A més, es modifica l’article 3, apartat cinquè, que estableix els criteris per sol·licitar les ajudes per reparar danys produïts en immobles que no constitueixen un habitatge i en què es duu a terme una activitat comercial, industrial o anàloga. Amb la nova redacció, s’inclouen els casos en què l’activitat professional es duu a terme a càrrec d’un tercer, en virtut d’un contracte d’arrendament, perquè el propietari pugui demanar l’ajuda.

Així mateix, en el cas de les ajudes per danys en l’habitatge, el decret passarà a preveure els supòsits en què una unitat familiar està formada per més de quatre persones.

L’objectiu d’aquesta adaptació és garantir que les ajudes que estableix el Decret 33/2018 arriben al màxim de persones beneficiàries possible. De fet, el text ja s’ha modificat en altres ocasions per agilitar i facilitar tant la sol·licitud com la tramitació de les ajudes.

El Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el 9 d’octubre de 2018, estableix les ajudes autonòmiques en matèria d’habitatge i altres edificacions, les ajudes per defunció, les ajudes per vehicles sinistrats i les ajudes per la reparació d’infraestructures municipals. Aquestes, a més, es complementen amb les altres línies d’ajudes incloses en el Decret llei 2/2018, és a dir, les ajudes d’emergència social, les ajudes per a empreses i les destinades a les explotacions agràries. Tal com es va informar en el passat Consell de Govern, amb les dades actualitzades durant la primera quinzena de gener, ja s’han abonat un total de 7,7 milions d’euros a particulars, empreses i ajuntaments afectats.