LOGO CAIB
Contingut
19 octubre 2020Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN COL·LABORA AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A ELABORAR EL PLA D’ACCESSIBILITAT DE L’ILLA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN COL·LABORA AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A ELABORAR EL PLA D’ACCESSIBILITAT DE L’ILLA

\ Aprovada una subvenció de 180.000 euros per planificar accions destinades a afavorir la plena integració de les persones amb diversitat funcional
\ El Consell també contractarà personal tècnic especialitzat, farà accions formatives i millorarà l’accessibilitat en els edificis titularitat del Govern


El Consell de Govern ha aprovat avui, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, una aportació de 180.000 euros al Consell Insular de Menorca per tal d’impulsar el Pla d’Accessibilitat a l’illa. En concret, es finança el projecte «Foment de l’accessibilitat universal a Menorca», el qual tindrà una durada de 4 anys.

El projecte presentat per la institució insular consisteix en l’elaboració del Pla d’Accessibilitat de l’illa. A més, es preveu contractar personal tècnic especialitzat i dur a terme accions formatives tant per a les altres administracions i institucions de Menorca, com per al sector empresarial i la ciutadania en general. L’objectiu és afavorir la plena integració de les persones amb diversitat funcional.

A més de desenvolupar la planificació a l’illa en matèria d’accessibilitat i de comptar amb un servei tècnic especialitzat, per mitjà d’aquest projecte també es vol fomentar Menorca com a destí turístic accessible. Així mateix, el projecte del Consell inclou un pla d’actuació en edificis públics de titularitat del Govern, en els quals es preveu fer un inventari, una anàlisi, una avaluació i elaborar propostes d’actuació prioritàries per garantir l’accessibilitat universal en aquestes instal·lacions.

Aquest projecte implica el desplegament a l’àmbit insular de la Llei 8/2017, de 3 d’agost,  d’accessibilitat universal de les Illes Balears. D’altra banda, es durà a terme de manera coordinada amb les xarxes de participació ciutadana i col·laboració institucional ja consolidades a l’illa, com són la Comissió de Presidents de Corporacions locals, en la qual participen els vuit municipis de l’illa, i la Comissió Assessora en Matèria d’Accessibilitat.