LOGO CAIB
6 de octubre de 2017Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

\ Es tracta d’un ajut de 59.380 € per a formació, informació, sensibilització i dinamització en matèria de voluntariat
\ La Plataforma és l’única entitat sense ànim de lucre a les Illes Balears que assessora en matèria de voluntariat
 
El Consell de Govern ha donat el vistiplau a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per concedir una subvenció directa a la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) per desenvolupar un projecte de formació, informació, sensibilització i dinamització en matèria de voluntariat a les Illes Balears per un import de 59.380,00 €, dels quals 5.000,00 € s’imputaran als pressuposts de 2017 i els 54.438,00 € restants, als de l’exercici de 2018.
 
La PLAVIB és l’única entitat privada, sense ànim de lucre, que assessora persones, entitats i administracions en matèria de voluntariat a les Illes Balears. Representa el sector del voluntariat balear arreu de l’Estat, atès que és membre de ple dret —de fet, l’únic en l’àmbit de la comunitat autònoma— de la Plataforma del Voluntariat d’Espanya, la qual aglutina un total de 79 organitzacions d’àmbit regional i local, i plataformes autonòmiques i provincials que representen més d’un milió de voluntaris d’arreu de l’Estat.
 
L’objectiu d’aquest ajut és impartir formació bàsica en matèria de voluntariat i dur a terme accions de sensibilització i valoració de l’acció voluntària, a més de dinamitzar les comissions resultants del Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears.
 
El projecte que ha de dur a terme l’entitat està integrat per quatre programes:
 
Formació bàsica. Està previst que la PLAVIB ofereixi un total de dotze activitats de formació bàsica en matèria de voluntariat: sis a Mallorca i dues a cadascuna de les altres illes. Inclou continguts com la conceptualització del voluntariat, drets i deures del voluntari, definició de l’acció voluntària, tipus de voluntariat, entitats que ofereixen programes de voluntariat, etc.

Programa d’informació i assessorament en matèria de voluntariat adreçat a entitats i administracions. La PLAVIB oferirà el servei d’atenció a les entitats i administracions interessades.
Accions de sensibilització i promoció de l’acció voluntària, com trobades a municipis a fi d’acostar el voluntariat a la gent.

Dinamització del Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears, amb el seguiment mensual dels acords i la creació de grups de feina.