LOGO CAIB
8 juny 2018 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: TREBALL SIGNARÀ UN CONVENI AMB L’ESTAT PER QUALIFICAR EL CENTRE DEL MAR DE MAÓ COM A CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL EN NÀUTICA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: TREBALL SIGNARÀ UN CONVENI AMB L’ESTAT PER QUALIFICAR EL CENTRE DEL MAR DE MAÓ COM A CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL EN NÀUTICA

\ El Ministeri d’Educació i el SEPE hauran d’aportar els recursos econòmics per desenvolupar les funcions de l’espai
\ Mitjançant aquest acord s’assegura l’aportació de finançament suficient del Govern central durant quatre anys

El Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per qualificar el Centre del Mar de Maó com a centre de referència nacional en l’àrea de formació professional de nàutica, de la família professional de transport i manteniment de vehicles, i definir-ne les fonts de finançament.
 
L’acord preveu que el Ministeri d’Educació, juntament amb el SEPE, hauran d’aportar els recursos econòmics suficients per desenvolupar les funcions del centre i les activitats establertes en els plans de treball anual. Així mateix, es disposa que l’Administració General de l’Estat ha de garantir el finançament suficient per dur a terme les funcions assignades al centre, així com les activitats del pla d’actuació plurianual mitjançant subvencions directes, i que ha de facilitar les inversions necessàries per actualitzar els equipaments.
 
Per la seva banda, el SOIB haurà de finançar les despeses de funcionament ordinari de l’espai, així com la despesa de personal, establerta en cinc professionals qualificats en l’àmbit del manteniment i la reparació en nàutica. Les activitats que no estiguin emmarcades en el pla de treball anual acordat amb el SEPE les haurà de finançar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Aquest acord tindrà una vigència de quatre anys, un cop inscrit en el Registre electrònic estatal d’òrgans i instruments de cooperació del sector públic estatal i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.