LOGO CAIB
6 juliol 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Consell de Govern: S’INICIA UN NOU PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS DEL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S’INICIA UN NOU PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS DEL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

\ El PORN vigent es va redactar l’any 1992 i no regula qüestions com la zonificació
\ La proposta es presentarà a la Junta Rectora del Parc i tindrà un període d’informació pública
 
Avui el Consell de Govern ha aprovat l’inici del procediment d’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de Mondragó, que actualitzarà el PORN aprovat fa 25 anys, el mateix any en què es va declarar parc natural. L’evolució de la realitat del territori, l’increment de la pressió antròpica sobre l’espai protegit, l’evolució dels usos agraris i del context socioeconòmic, així com els canvis en el marc legal respecte a la conservació i millora de la biodiversitat i l’ordenació de recursos naturals, fan necessària l’elaboració del nou Pla.
 
Un cop redactat, el Pla entrarà en un període de participació. En els propers mesos es presentarà a la Junta Rectora del Parc i posteriorment s’encetarà una fase d’exposició pública perquè els interessats hi puguin fer les seves aportacions.
 
El PORN donarà resposta a les necessitats actuals d’ordenació i gestió d’aquest espai natural del sud-est de Mallorca, tant en l’àmbit de la conservació del patrimoni natural i cultural com en el del desenvolupament econòmic sostenible de l’espai i l’ús públic d’aquest. Així mateix, establirà una zonificació del Parc, la qual no era obligatòria quan es va redactar el PORN. S’establiran, per tant, les zones d’exclusió, d’ús limitat, d’ús compatible i d’ús general. L’àmbit d’aquest nou PORN serà el mateix que l’actual, i inclourà també tres accessos al Parc amb l’objectiu de donar resposta al problema actual de trànsit rodat.