LOGO CAIB
24 novembre 2017 | <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern:SENSORS DE LOCALITZACIÓ RÀPIDA AUGMENTARAN LA PROTECCIÓ DE LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern:SENSORS DE LOCALITZACIÓ RÀPIDA AUGMENTARAN LA PROTECCIÓ DE LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

\ Un dispositiu permetrà a les dones activar una intervenció immediata dels agents que intervenen en situacions d’emergència en violència masclista
\ IB-Dona i IBETEC col·laboren perquè aquest col·lectiu sigui el primer beneficiari de la xarxa capdavantera de sensorització de l’empresa de telecomunicacions

El Consell de Govern ha aprovat avui encarregar a l’Institut Balear de la Dona i a l’entitat pública empresarial IBETEC que dins el primer semestre de 2018 es pugui facilitar a les dones víctimes de violència de gènere un dispositiu a partir de l’ús de sensors de localització que permetin localitzar les dones en situació de risc i poder activar una intervenció immediata.
 
El Govern de les Illes Balears va aprovar el Pla de Mesures contra les Violències Masclistes 2017-2020 amb la finalitat d’implicar de manera transversal totes les conselleries en la prevenció, la lluita i l’erradicació de les violències masclistes. Aquest Pla consta de sis línies estratègiques, de les quals surten 23 objectius i 135 mesures concretes que formen part del Pacte Social contra les Violències Masclistes, un pacte que a hores d’ara han signat més de 4.700 persones i 260 entitats públiques i privades.
 
A mesura que s’hi van sumant persones i entitats i que es van detectant noves necessitats i oportunitats, també es van revisant les mesures que el Govern s’ha compromès a implementar, se’n redefineix alguna i se n’incorporen de noves. En concret, amb l’objectiu d’assegurar una atenció adequada a les víctimes de violència de gènere en les situacions d’urgència l’Institut Balear de la Dona pretén complementar el desplegament de la línia estratègica 5, «Atenció integral a dones que pateixen o han patit violències masclistes i a les seves filles i fills».
 
La Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de l’entitat IBETEC, està implantant una xarxa de sensorització del territori capdavantera, de baixa velocitat de transmissió, basada en la tecnologia LoRaWAN. Es tracta d’una xarxa per desenvolupar l’anomenada internet de les coses (IoT, en les sigles angleses), que rebrà el nom de IoTIB. Aquest projecte permetrà disposar d’una xarxa pública de sensors, que abastarà tot el territori de les Illes Balears, i que anirà dirigida a potenciar el desenvolupament d’iniciatives de gestió a partir de dades reals.
 
Es tracta de la primera xarxa pública d’aquestes característiques en l’àmbit de l’Estat espanyol, i una de les primeres d’Europa. Actualment, l’IBETEC duu a terme el desenvolupament de la plataforma (servidor) de codi obert LoRA, que permet integrar i gestionar les dades que es transmeten per la xarxa de sensors. Es preveu que durant el primer trimestre de 2018 aquesta xarxa de sensorització es trobi en una fase molt avançada.
 
Un dels projectes d’atenció que el Govern de les Illes Balears posa a disposició de les dones en situació de risc de patir violència de gènere és el projecte IRIS. Les dones que, de manera voluntària, es donen d’alta en aquest servei passen a formar part d’una base de dades confidencial del Servei d’Emergències de les Illes Balears. La base inclou els números de telèfon de les víctimes amb la finalitat que el servei 112 pugui detectar ràpidament les telefonades, localitzar les dones en situació de risc i poder activar una intervenció immediata dels agents que intervenen en situacions d’emergència en violència de gènere.
 
L’any 2016 es varen donar d’alta 148 dones a aquest servei.
 
En aquest sentit, la xarxa de sensorització del territori esdevé una oportunitat extraordinària per millorar el servei que actualment es presta, des del projecte IRIS, a les dones que poden patir violència. La utilització de sensors que substitueixin els telèfons suposarà grans millores, com el fet de disposar d’un dispositiu de mida petita que es pot dur a sobre i que només necessita que es pressioni un botó per aconseguir activar el senyal d’alarma.
 
El Govern de les Illes Balears vol apostar de manera clara per la prevenció i la proximitat en l’atenció a les dones que pateixen o poden patir violència masclista i, d’una manera clara, vol aprofitar els avenços de les noves tecnologies per oferir més eines que donin seguretat a aquestes dones.
 
Així com els telèfons mòbils poden tenir problemes de cobertura en algunes zones del territori de les Illes Balears, els sensors garantiran el funcionament des de qualsevol punt. Aquest nou sistema, a més, permet la geolocalització exacta de la dona des del moment que activa el sensor, mentre que, en l’actualitat, si la dona és fora del seu domicili és necessari que tengui al seu mòbil l’aplicació My112.
 
Aquesta localització ràpida permet actuar de manera immediata. El sensor serà totalment gratuït per a les dones que ho sol·licitin. En el desenvolupament d’aquest projecte s’haurà de comptar amb la participació de dones que pateixen o hagin patit violència de gènere amb la finalitat que aquest dispositiu respongui al màxim a les seves necessitats reals. 
 
Finalment, l’Acord també preveu encarregar a l’Institut Balear de la Dona i a l’IBETEC l’elaboració d’un informe que analitzi la possibilitat de noves accions que aprofitin els avenços de les noves tecnologies per treballar en l’erradicació de les violències masclistes. Aquestes accions s’hauran d’incloure en el Pla de Mesures contra les Violències Masclistes 2017-2020. Les dones víctimes de violència de gènere seran el primer col·lectiu que es beneficiarà de la implantació d’aquesta xarxa pública de sensorització capdavantera. Però n’hi podrà haver d’altres, a mesura que es vagi desenvolupant la xarxa i se’n vagin detectant nous usos potencials per mitjà de la col·laboració amb la resta de conselleries del Govern i amb altres administracions públiques.