LOGO CAIB
6 de octubre de 2017Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: LLUM VERDA AL MARC GENERAL DE COOPERACIÓ ENTRE LES ILLES BALEARS I LA REPÚBLICA DOMINICANA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: LLUM VERDA AL MARC GENERAL DE COOPERACIÓ ENTRE LES ILLES BALEARS I LA REPÚBLICA DOMINICANA

\ Es preveu que les accions es destinin a enfortir i millorar la qualitat de l’educació i a impulsar programes d’acció social
\ Es disposen les àrees prioritàries d’actuació i els tipus d’intervenció entre les dues administracions en matèria de cooperació
  
L’acord autoritzat avui segueix la línia de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de reactivar la cooperació internacional a les Illes Balears i fomentar la col•laboració entre les administracions. Un exemple d’això és la voluntat d’establir una cooperació bilateral entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de la República Dominicana, que permetrà a les dues administracions dur a terme, conjuntament, projectes de cooperació al desenvolupament en aquest país centreamericà.
Avui el Consell de Govern ha aprovat el Memoràndum d’entesa per a la cooperació entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de la República Dominicana, un document marc de referència que estableix els termes d’aquesta cooperació bilateral.
El Memoràndum defineix que les àrees prioritàries d’actuació en les quals es desenvoluparà la cooperació seran les següents: l’accés als serveis socials bàsics (salut, educació, accés a l’aigua potable i sanejament); l’enfortiment de les capacitats productives, posant l’èmfasi en la sobirania alimentària i els productors locals; l’enfortiment institucional local; la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (especialment en la infantesa), igualtat de gènere i infantesa i joventut en risc; la protecció i la conservació ambientals, i la prevenció i gestió de riscs naturals.
D’altra banda, el Memoràndum també estableix, amb relació als tipus d’intervencions, que aquestes es destinin a enfortir i millorar la qualitat dels sistemes públics d’educació, especialment a atendre les necessitats bàsiques de la formació professional dels joves; a accions de desenvolupament humà integral, i a programes d’intervenció social.