LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT CONTRACTA EL SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS EXCLUSIUS PER VALOR D’11,7 MILIONS D’EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT CONTRACTA EL SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS EXCLUSIUS PER VALOR D’11,7 MILIONS D’EUROS

\ Els medicaments exclusius són els que no tenen competència perquè encara no ha expirat la patent dels laboratoris que els subministren
\ La contractació tindrà una durada de 24 mesos des de la data de la formalització, amb la possibilitat de prorrogar-la un màxim de 36 mesos 
 
El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut a contractar el subministrament de medicaments exclusius per valor d’11.791.358,7 € per als centres dependents del Servei de Salut. La contractació tindrà una durada de 24 mesos des de la data de la formalització, amb la possibilitat de prorrogar-la un màxim de 36 mesos.
 
Els medicaments exclusius són els que no tenen competència perquè encara no ha expirat la patent dels laboratoris que els subministren (com els medicaments d’innovació oncològica). Aquesta compra, emmarcada en la prestació farmacèutica, té com a finalitat que els pacients hospitalitzats rebin les dosis precises segons els requeriments individuals amb el cost més baix possible, tot això de conformitat amb la cartera de serveis comuns d’atenció especialitzada del Sistema Nacional de Salut.
 
Més concretament, el Servei de Salut formalitzarà contractes amb els laboratoris Lilly SA (5.317.358,70 €) i Biogen (6.474.408,46 €).