LOGO CAIB
Contingut
20 abril 2018| <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern: El GOVERN DESTINA DOS MILIONS D’EUROS A LA FORMACIÓ I A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR A CENTRES I EMPRESES DE LES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: El GOVERN DESTINA DOS MILIONS D’EUROS A LA FORMACIÓ I A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR A CENTRES I EMPRESES DE LES BALEARS

\ Els 24 ajuts per a titulats superiors universitaris i personal investigador té el cofinançament del Fons Social Europeu 
\ També es destinen subvencions a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador que es formi  
 
El Consell de Govern ha ratificat aquest divendres l’autorització prèvia per a la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per formar personal investigador als centres d’R+D i a les empreses de les Illes Balears i incorporar personal investigador al sistema de ciència de la comunitat autònoma.
Els ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) tenen com a objectiu formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. L’import màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 1.251.418 € per al període 2018-2022. Aquest finançament, en el qual hi ha aportació del Fons Social Europeu (FSE), té per objecte atorgar subvencions a entitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar 14 ajuts per formar personal investigador. 
Els ajuts FPI consisteixen en el cofinançament de contractes laborals, amb modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres d’R+D que vulgui fer una tesi doctoral associada a un projecte d’investigació. Aquest projecte ha de ser finançat per projectes d’R+D subvencionats per un organisme mitjançant una convocatòria pública competitiva. Es finançaran 12 ajuts FPI.
Pel que fa a la segona modalitat, FPI+E, són dos ajuts que cofinancen contractes laborals de personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es duguin a terme a una empresa, en el qual s’ha d’emmarcar la tesi doctoral. D’aquesta manera, es pretén afavorir la inserció laboral d’investigadors en empreses des de l’inici de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar-ne la competitivitat. 
A més, es destinaran subvencions per cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient i la defensa de la tesi doctoral. 
El Consell de Govern també ha autoritzat el finançament de 10 ajuts per a la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públic o privats, ubicats a les Illes. 
Aquestes ajudes, que també tenen cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), tenen un import global màxim de 720.000 € per al període 2018-2022 i es distribuiran de la manera següent:
— Quatre ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors (33.000 € per any)
— Cinc ajuts per al Programa Vicenç Mut per a investigadors amb experiència (38.000 € per any).
— Un ajut per al Programa Felip Bauçà per a empreses privades d’R+D (38.000 € per any). 
Cadascun dels programes duu el nom d’un científic destacat de la història de les Illes Balears. 
Aquestes convocatòries s’emmarquen en el treball que s’està fent per a la diversificació econòmica des del Govern de les Illes Balears i és una aposta clara pel traspàs del coneixement al teixit investigador.