LOGO CAIB
Contingut
30 agost 2019Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L’HOSPITAL DE MANACOR CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L’HOSPITAL DE MANACOR

\ El contracte és de manteniment preventiu, correctiu, modificatiu i tecnicolegal de tots els edificis

\ El contracte se subscriu per un valor estimat de 4.142.196,62 € per als propers quatre anys (2020-2023)


El Consell de Govern ha autoritzat el contracte del Servei de Salut de manteniment preventiu, correctiu, modificatiu i tecnicolegal de la planta d’instal·lacions i edificis adscrits a l’Hospital de Manacor, a fi de garantir la prestació correcta de l’atenció sanitària als pacients, la conservació i la preservació d’un entorn de feina adequat al personal adscrit perquè pugui desenvolupar òptimament les seves tasques assistencials i administratives, i l’agilitat necessària per executar les intervencions i les reparacions oportunes per a cada tipus d’incidència.

El Servei de Salut contractarà aquest servei per un valor estimat de 4.142.196,62 € per als propers quatre anys (2020-2023).

Cal recordar que, d’acord amb el Decret 63/2019, de 2 d’agost, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears, les gerències territorials assumeixen la direcció i la gestió dels serveis i de les activitats en els seus àmbits territorials.