LOGO CAIB
Contingut
11 gener 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL RENOVA ELS SEUS MEMBRES PER ALS PROPERS QUATRE ANYS CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL RENOVA ELS SEUS MEMBRES PER ALS PROPERS QUATRE ANYS

\ Es dona continuïtat a la representació de la majoria dels seus membres, després d’haver-se exhaurit l’anterior període de representativitat

\ Amb el procés de renovació participatiu s’incorporen 5 nous membres titulars i s’integren altres tres persones que anteriorment eren membres suplents

 

El Consell de Govern ha aprovat avui la renovació de gairebé la totalitat dels membres titulars del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, després que s’exhaurís l’anterior període de representativitat a l’òrgan consultiu. Així, s’actualitza l’organigrama del CES, 4 anys després del nomenament dels membres amb el Decret 65/2016, de 12 de novembre.

En aquest procés de renovació participativa del Consell Econòmic i Social també s’han incorporat 5 nous membres titulars a la institució, dos dels quals en el grup I (d’organitzacions empresarials més representatives) i la resta en el grup III (d’entitats i associacions de rellevància sectorial).

En concret, els nous representants del grup I són Antònia María Pou Rotger i Antonio Gayà Gayà (ambdós a petició de CAEB), i els nous nomenaments del grup III són Sebastià Ordines Capó (proposat pel sector agrari), Miquel Santandreu Bestard (proposat per organitzacions vinculades a entitats locals) i Antonio José Pascual García (a proposta del sector de medi ambient).

Així mateix, el nou organigrama del CES incorpora tres nous membres titulars que a l’anterior període eren membres suplents: Azucena Jiménez Ruiz i Margalida Adrover Caldentey, que entren en el grup I a proposta de CAEB, i Jerònima Bonafé Ramis, que entra en el grup III a proposta de les entitats d’economia social.